Відбулася 16 міжнародна конференція “Кореляційної оптики 2023”

0

З 18 по 21 вересня 2023 року на базі науково-навчального інституту фізико- технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулась 16-та Міжнародна конференція «Кореляційна оптика 2023», яка проходила переважно у онлайн форматі. Під час конференції проводилося обговорення нових підходів і досягнень, пов’язаних з здобутками сингулярної та кореляційної оптики, зокрема з оптичними методами, що використовуються для вимірювання випадкових оптичних полів, для діагностики об’єктів у різноманітних застосуваннях, останні результати в галузі поляризаційної та біомедичної оптики, нанооптики, було представлено наукові результати, пов’язані з методами та комп’ютерними алгоритмами для обробки
даних, обговорено перспективні матеріали оптоелектроніки.
Відкриття конференції розпочалось зі вступного слова голови оргкомітету, професора Клавдії Зенкової, директора навчально-наукового інституту фізико- технічних та комп’ютерних наук, професора  Олега Ангельського, привітання ректора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича професора Романа Петришина. З вітальним словом також виступили почесні гості, такі, як професор Стін Хансон (Технічний університет Данії), професор
Майкл Бері (Брістольський університет, Великобританія), професор Антон Десятников (Назарбаєв Університет, Казахстан).

На конференції виступили запрошені доповідачі з наступними
презентаціями:

 1. Юн-Ян Сона (J.-Yo. Son ) (Корея) “Коефіцієнти Церніке цифрових голографічних оптичних елементів”;
 2. Константина Бльоха (K.Y. Bliokh) (Японія) “Топологічні форми в оптичних, акустичних і водних хвилях”;
 3. Сергія Одоулова (S. Odoulov) (Україна) “Двопроменеве зв’язування в кристалах з низькою симетрією. Як це можна оптимізувати”;
 4. Марка Деніса (M. Dennis) (Великобританія) “Перегляд ізотропних випадкових електромагнітних хвиль: оптичні струми та тривимірні нулі”;
 5. Олександра Бекшаєва (A.Ya. Bekshaev) (Україна) “Біхроматичний параксіальний пучок як представник просторово-часових світлових полів: можливості моделювання та обмеження”;
 6. Лоренцо Марруччі (L. Marrucci) (Італія) “Моделювання фотонних квантових блукань з використанням структурованого світла”;
 7. А. Шевченко (A. Shevchenko) (Фінляндія) “Абераційно-нечутливі когерентні та некогерентні системи формування оптичних зображень”;
 8. Етьєн Брасселет (E. Brasselet) (Франція) “Структуровані хвильові пластинки для багатовимірного формування пучків”;
 9. Такашіге Омацу (T. Omatsu) (Японія) “Лазерне нано/мікровиробництво з використанням структурованого світла”;
 10. М. Васнецов (V. Voycehovich) (Україна) “Приглушення спекл-
  структури в низькокогерентному оптичному полі”;
 11. Грег Гбур (G. Gbur) (Великобританія) “Теорія та експеримент
  оптичного “готелю Гільберта”;
 12. Віджай Кумар (V. Kumar) (Індія) “Машинне навчання та сингулярна оптика: демультиплексування OКM на основі спеклів”;
 13. Антнон Десятніков (A. Desyatnikov) (Казахстан) “Перез’єднання вихрових кілець у гаусових лазерних пучках”;
 14. Петера Нагліча (P. Naglič) (Словенія) “Цифрова голографічна
  мікроскопія в режимі відбиття (rDHM) для точного визначення топографії рідкокристалічних текстур на підкладках з мікропатернами”;
 15. Ігора Мохуня (I. Mokhun) (Україна) “Симетрія поліхроматичних пучків і поперечних потоків енергії”;
 16. Віктора Подольського (V. Podolskiy) (США) “Оптичні гіпергратки для фокусування вихрових пучків за межею дифракції”
 17. Л. Бюттнер (L. Buettner) (Німеччина) “Схеми корекції аберації на основі замкнутого циклу та нейронної мережі для кореляційної лазерної велосиметрії”;
 18. Майкл Беррі (Michael Berry) (Великобританія) “Чотири геометрично- оптичні ілюзії”;
 19. А. Попьолек-Масаяда (A. Popiołek-Masajada) (Польща) “Вихрова квадрупольна траєкторія, засіяна в Гаусівському пучку”;
 20. В. Ванг (W. Wang) (Великобританія) “До діагностичної випадкової поляризації: як кореляції Стокса забезпечують інформаційний вміст стохастичних оптичних полів”;
 21. С. Хансон (S. Hanson) (Данія) “Дослідження зоряних об’єктів на основі когерентності: теоретичний підхід”;
 22. Р. Зацерковний (R. Zatserkovnyi) (Україна) “Адаптація ілюстрацій для людей зі слабким зором за допомогою методів визначення країв”;
 23. В. Боровицький (V. Borovytsky) (Україна) “Економічний оптичний матричний векторний помножувач”;
 24. Л. Муравський (L. Muravsky) (Україна) “Відновлення рельєфу поверхні методом трикадрової проекційної інтерферометрії смуг із невідомими фазовими зсувами”;
 25. А. Касянчук (A. Kasianchuk) (Україна, студент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, ННІФТКН) “Перспективні напрями інтеграції технологій штучного інтелекту в безпілотні літальні апарати”;
 26. Наталія М. Лічініцер (Natalia M. Litchinitser) (США) “Структуроване світло і темрява в нанофотоніці”;
 27. М. А. Алонсо (M.A. Alonso) (США) “Теорія 3D поляризації та її
  застосування в SMOLM”;
 28. Сіньчжен Чжан (Xinzheng Zhang) (КНР) “Видима топологічна лазерна генерація завдяки поєднанню топологічної фотоніки та рідкокристалічної фотоніки”;
 29. О. Філіпенко (O. Filipenko) (Україна) “Моделювання, підтримка прийняття рішень та програмне забезпечення для автоматизованого позиціонування фотонно-кристалічного волокна”;
 30. В. Рюхтін (V. Ryukhtin) (Чехія) “Техніка SANS для дослідження
  наночастинок у технічних твердих матеріалах”;
 31. О. Маслянчук (O. Maslyanchuk) (Україна) “Галогенідний перовскіт: перспективний кандидат для рентгенівських детекторів нового покоління”;
 32. А. Демченко (A. Demchenko) (Україна) “Флуоресцентні екситонні наночастинки для оптичних досліджень”;
 33. О. Єрмаков (O. Yermakov) (Україна) “Цільнодіелектричні метаповерхні для контролю поляризації та волоконного сполучення спрямованого світла”.
 34. І. Меглінський (I. Meglinski) (Фінляндія) “Поширення світла з
  орбітальним кутовим моментом у тканиноподібному розсіюючому середовищі”;
 35. Н. Вер’єр (N. Verrier) (Франція) “Томографічна дифракційна
  мікроскопія: останні досягнення та поточні проблеми”;
 36. A. Дітерлен (A. Dieterlen) (Франція) “Автоматизований аналіз
  мікроскопічних зображень для цитогенетики”;
 37. Л. Муравський (L. Muravsky) (Україна) “Аналіз довільних похибок фазового зсуву між моделями спекл-смуг за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона”;
 38. Б. Амузеску (Bogdan Amuzescu) (Румунія) “Вплив лазера в ближньому інфрачервоному діапазоні на збудливість сенсорних нейронів і стробування вольтаж-залежних натрієвих каналів”;
 39. О. Ушенко (O. Ushenko) (Україна) “Differential Mueller matrix mapping of optical anisotropic biological layers”.

До участі в конференції також активно долучилися члени студентських відділень міжнародних спільнот SPIE, OPTICA (колишнє OSA) та IEEE. Студенти охоче задавали питання, особливо під час постерної сесії. В ході конференції на постерних секціях загалом було представлено понад 60 стендових доповідей.

Під час 16 Міжнародної конференції «Кореляційна оптика 2023», інститут відвідав видатний український біофізик, доктор біологічних наук, професор Олександр Петрович Демченко. На засіданні студентських відділень SPIE (міжнародне товариство інженерів оптиків) та OPTICA (Оптичне товариство Америки) Олександр Петрович провів цікаву лекцію для студентів на тему “Fluorescent excitonic nanostructures for optical studies” (Флуоресцентні екситонні наноструктури для оптичного вивчення) та презентував нове видання власної монографії “Introduction to Fluorescence Sensing”. В кінці лекції було відзначено кращі усні та стендові доповіді студентів, вручення нагород яким відбулося за участі проректора з наукової роботи, професора Андрія Петровича Саміли та голови організаційного комітету конференції Correlation Optics 2023 Клавдії Зенкової.   Дипломами І-ІІІ ступенів та подяками за активну участь були нагороджені наступні студенти та аспіранти: Андрій Богдан та Сергій Богдан (диплом І ступеня) “Пристрій для автоматичного налаштування на нуль інтерференційної смуги”, Артем Касянчук (диплом ІІ ступеня) “Перспективні напрямки інтеграції технологій штучного інтелекту в безпілотні літальні апарати”, Владислав Тимчук (диплом ІІ ступеня) “Поляризаційно-голографічна фазометрія шаруватої векторної структури полів лазерних об’єктів полікристалічних шарів м’якої речовини”, Максим Карабчиївський (диплом ІІІ ступеня) “Формування поліхроматичної крайової дислокації за допомогою технології комп’ютерно-генерованих голограм”, Аліна Короп (диплом ІІІ ступеня)  “Динамічні процеси під час світлоіндукованого синтезу наночастинок срібла”, Олександр Мойсюк та Владислав Ткач (диплом ІІІ ступеня) “Розробка та дослідження SPICE-моделі малошумного передпідсилювача для спектроскопії імпульсного ядерного квадрупольного резонансу”, а також Семенюк Денис та Шереметьєва Валерія (подяки за активну участь).

На закритті конференції виступили з промовами почесні гості, такі, як
Сергій Одоулов, Ален Дітерлен, Олександр Демченко, Мігуель Алонсо,
Віджай Кумар, Ігор Меглінський, Сіньчжен
, спонсор конференції – Олег Демянишин (директор компанії “Центр мікрохірургії ока “Ваш Зір”) та голова конференції – Олег Ангельський. Голова оргкомітету конференції Клавдія Зенкова висловила подяку всім учасникам та організаторам конференції та побажала щоб наступна 17 конференція з кореляційної оптики (в 2025 році) пройшла “вживу” в мирному місті Чернівці.
По завершенню конференції отримано позитивні відгуки від учасників:

I. Леонід Муравський, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту (ФМІ) ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук (НАН) України:

“Шановна Клавдіє Юріївно,
Дуже вдячний за Ваш лист. Я у свою чергу вдячний Вам і моєму колезі проф. Олегу Ангельському за прекрасно організовану конференцію. Такий високий рівень організації конференції в Україні я бачу вперше. Бажаю Вам всього найкращого та подальших наукових успіхів.
З повагою, Леонід Муравський.”

II. Професор Ален Дітерлен (Alain Dieterlen), Institut IRIMAS,
Франція:

“Після цього Українського тижня, нехай і віртуального, хочу висловити свою повагу щодо організації конференції…”

III. Професор Стін Хансон (Steen Hanson), Professor Emeritus of
Optical Science, DTU Denmark, Данія:

“Дякуємо за гарну конференцію та чудовий менеджмент для доповідачів та їхніх слайдів… Всього найкращого вам і вашій чудовій команді. Сподіваюся побачити вас, але через окуляри, а не за двома екранами”

IV. Професор Сіньчжен Чжан (Xinzheng Zhang),  Director of Ultrafast
Photonics Lab., School of Physics and TEDA Institute of  Applied Physics, Nankai University, КНР:

“Вітаємо з успішним проведенням конференції!”

V. Демченко Олександр Петрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії нанобіотехнологій Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України:

“Дякую за чудову організацію конференції і вашу гостинність. З
щирою повагою Олександр Демченко”

VI. Професор Віджай Кумар (Vijay Kumar), Assistant Professor at
National Institute of Technology Warangal (NITW), Warangal, India:

“Я хотів би подякувати вам за надану мені можливість представити нашу дослідницьку роботу на конференції. Я чудово провів час, відвідавши онлайн-конференцію та чекаю наступної офлайн-зустрічі”