Матеріали до звітної доповіді директора Навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Ангельського О.В.

0

Шановні колеги!

          Мій звіт відбувається в період, який є складним для держави, університету, нашого інституту і для кожного із нас. Війна, яка триває, ускладнила як нашу роботу, так і життя в цілому. Перед університетом поставлені нові серйозні виклики, що були обумовлені коронавірусом та війною. Незважаючи на складність ситуації, університет мобілізувався і проявив себе достойно при подоланні  проблем по  всіх напрямках роботи, діяльності.

          Ці слова із впевненістю можна віднести і до нашого колективу навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук. На сьогодні інститут – це найбільший підрозділ і його вклад в роботу університету не тільки вагомий, але й накладає високу відповідальність  як на інститут в цілому, так і на кожного члена колективу зокрема.

          Саме під таким кутом зору хочу проаналізувати роботу нашого інституту в цей звітний період. Хочу почати з найбільш відповідальної ланки нашої роботи – навчальна та навчально методична робота. Цю частину доповіді можна зробити короткою, але вагомою, оскільки вся інформація  про цю ділянку роботи була виставлена у вигляді таблиць на сайті інституту. Мені ж зараз хотілось би підкреслити окремі найбільш важливі моменти.


Кадровий-склад


Контингент-студентів-ННІФТКН


АКРЕДИТАЦІЯ

(станом на 30.10.20223 р.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Всього 19 ОП, з них:

 1. Пройшли успішно (на 5 років) акредитації 9 ОП;
 2. пройшли умовно 3 ОП;
 3. ще є акредитація за старою системою 7 ОП, з них планується в цьому навчальному році; 3 ОП, одна закривається (або вже закрита (Електроніка)); 3 ОП на наступний навчальний рік.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Всього 17 ОП, з них:

          5 ОП – освітньо-наукові і 12 освітньо-професійні:

1) Пройшли успішно (на 5 років) акредитацію 6 ОП;

2) Пройшли умовно 4 ОП;

3) Ще є акредитація за старою системою 7 ОП, з них зараз проходять 3 ОП і ще 4 ОП на наступний навчальний рік.

Третій (науковий) рівень вищої освіти:

Всього 5 ОП, з них:

 1. Пройшли успішно (на 5 років) акредитацію 3 ОП;
 2. Планується акредитація в цьому навчальному році ще 2 ОП.

Перелік ОП, які отримали умовну акредитацію: станом на 30.10.2023 р.

Бакалаври (3 ОП):

 1. Мікро- та наносистемна техніка;
 2. Інформаційні системи та технології;
 3. Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах.

Магістри (4 ОП):

 1. Технологія електронних мультимедійних видань;
 2. Середня освіта (Фізика та інформатика);
 3. Комп’ютерна інженерія технологій Інтернету речей та кіберфізичних систем;
 4. Програмне забезпечення систем.
Стан-акредитації

Перелік-ОПП-які-підл.-акред.-у-2324-н.р.-NNIFTKN-заготовка


Наукова роботи Науково-навчального Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук за період з 2019-2023 роки

1. Наукові тематики кафедр Інституту.

Наукова робота Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук виконується за кафедральними і держбюджетними темами та спрямована на вивчення сучасних актуальних фундаментальних, прикладних та науково-технічних питань.

Підтвердженням ефективності наукової роботи стало те, що за результатами засідання атестаційної комісії наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021. Чернівецький національний університет атестовано на категорію “Б” за напрямками “Математичні науки та природничі науки” і “Технічні науки”. До атестації були залучені всі кафедри інституту.

За період з 2019 по 2023 р.р. на кафедрах ННІФТКН виконувалось 27 держбюджетних тем із загальним обсягом фінансування понад 20 млн. грн. Наразі наукові колективи кафедр виконують 9 наукових робіт та 1 грант НФДУ із загальним фінансуванням 8 910 млн. грн. – це майже 73% від загального обсягу бюджетного фінансування, що виділяється на наукову діяльність ЧНУ.

Окремо варто відзначити, що тільки 12 ВНЗ України отримують базове фінансування за науковим напрямом «Математичні науки та природничі науки» та 26 ВНЗ за напрямом «Технічні науки» – завдяки левовій часті наукового потенціалу ННІФТКН, наш університет також входить до числа тих ВНЗ, які фінансуються.

Важливим фактором є те, що в Інституті успішно проходить зміна наукових поколінь. Підтвердженням цьому слугують результати участі молодих вчених у наукових конкурсах МОН України та Національного фонду досліджень. Так, у конкурсі МОН 2022 р. колективами молодих науковців Інституту було виграно 2 проєкти, у 2021 р. – 1 проєкт, у 2020 р. – 2 проєкти. Наразі ними реалізується 3 наукових проєкти, загальним обсягом 2,24 млн. грн. В 2022 році Андрій Саміла, а в 2023 році Олександр Дуболазов ставали переможцями в конкурсах на одержання стипендій Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Ще одним досягненням молодих колективів є успішна участь у конкурсах Національного фонду досліджень України. Ними одержано перемогу в конкурсі проектів НФДУ. Загальний обсяг фінансування цього проєкту 6,3 млн. грн.

Важливим є те, що наукові роботи, які виконуються в Інституті мають практичне значення і можуть використовуватись в різних сферах діяльності людини: освіта, наука, медицина, промисловість. Розробки кафедр ННІФТКН стали основою для формування каталогу наукових розробок університету, який пропонується потенційним інвесторам. Наразі одна з розробок кафедри електроніки і енергетики знайшла своє практичне застосування. На замовлення АТ ЦКБ «Ритм» у 2022 році було виконано 4 госпдоговірні роботи загальним обсягом більше 400 тис. грн. Ще 2 роботи обсягом 240 тис. грн. для цього ж замовника кафедрою виконано уже в 2023 році.

2. Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців в Інституті та нерозривно пов’язана з навчально-виховним процесом.

Обдаровані студенти залучаються до наукової роботи в інституті через наукові гуртки, студентські конструкторські бюро, наукові товариства. Наразі в Інституті функціонують Студентське відділення міжнародного товариства OPTICA, відділення Міжнародного товариства інженерів оптиків (SPIE), академія CISCO, студентські конструкторські бюро та студентські науково-технічні гуртки: «Управління ІТ-проектами та бізнес-аналіз» («IT PM & BA»), «HardandSoft», «Штучний інтелект», «ІТ-академія кафедри комп’ютерних наук» – гурток для абітурієнтів та бажаючих студентів інших спеціальностей та інші.

За останні чотири роки 100 студентів Інституту взяли участь у конкурсах наукових робіт, 38 з них здобули призові місця. Високо. є і публікаційна активність студентів ННІФТКН під керівництвом викладачів кафедр. Так, з 2019 по 2023 р. ними було опубліковано 853 наукових роботи.

Студенти кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики регулярно допомагають у проведені наукових квестів з фізики для абітурієнтів, організованих сумісно з обласним управлінням освіти. Постійно беруть участь у Днях науки, Наукових пікніках, інших наукових заходах, активно допомагали у відкриті Музею науки у м. Чернівці.

При кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки працює студентське конструкторське бюро “АЛЕФ”, яке організоване з метою поліпшення підготовки кваліфікованих фахівців, що володіють новітніми досягненнями в області сучасних радіоелектронних та інформаційних систем, мають організаційні навички в проведенні дослідницької та виробничої роботи.

Серед останніх досягнень студентів Інституту варто відмітити наступні:

 • забезпечення комп’ютерних систем Оринчук Єлизавета виборола золоту медаль на одній з найбільших виставок в Азії – Kaohsiung International Invention&Design EXPO (KIDE), Гаосюн (Тайвань). Українську команду на виставці відзначили спеціальною нагородою “Best Group Award”, оскільки українці вибороли 11 золотих, 7 срібних та 1 бронзову медаль.
 • Двом аспірантам кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання ІФТКН ЧНУ – Гутіву Василю та Верешко Євгенії призначена академічна стипендія Кабінету Міністрів України на 2021/2022 навчальний рік.

3. Науково-дослідна робота викладачів Інституту, його наукові школи

Високий рівень наукової роботи викладачів кафедр підтверджують публікації у провідних рейтингових журналах, що входять до наукометричних баз даних. За період з 2019 по 2023 рік науковцями опубліковано більше 460 публікацій у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS. Всього за останні 5 років було опубліковано майже 1500 наукових праць (включаючи статті у різних наукових журналах, тези доповідей), серед яких монографій – 78 (з них 52 закордонні), підручників і посібників – 74, видань у журналах (рейтингові видання Scopus, Wos, фахові вітчизняні та міжнародні рейтингові) – 771, патентами захищено 99 розробок.

Варто відзначити тенденцію зростання кількості публікацій науковців Інституту у SCOPUS-виданнях. Частка SCOPUS-публікацій від загальної їх кількості в Інституті складає майже 31%.

Щоб популяризувати свої наукові здобутки та мати можливість обмінюватись досвідом зі своїми колегами, кафедри інституту активно приймають участь у організації та проведенні наукових конференцій, форумів та семінарів. Особливо хотілося б відзначити факт проведення такої конференції, як “Correlation Optics”. В університеті ця конференція проводиться кожні 2 роки, всього проведено уже 16 таких наукових заходів. Ця всесвітньо відома конференція проходить під егідою таких поважних міжнародних організацій як: SPIE – міжнародного товариства інженерів оптиків, OSA та EOS – американського та європейського оптичних товариств, та ICO – міжнародної комісії з оптики. Зауважимо, що на сьогодні в Україні статус SPIE-конференції має лише ця конференція Інституту. За результатами роботи цьогорічної конференції “Correlation Optics” буде опубліковано збірник праць, до якого увійдуть близько 90 статей.

Підтвердженням активної та ефективної роботи кафедр Інституту є щорічний рейтинг кафедр університету. 4 наукові колективи входять до ТОП-10 кращих кафедр університету. Про рейтинг кафедр та

Якщо аналізувати лише наукову діяльність кафедр університету, то представників Інституту у ТОП-10 буде 6 кафедр, а це більше половини наукових колективів Інституту.

4. Визначні наукові здобутки наукових колективів Інституту, його наукові школи

Науковці Інституту є визнаними як в Україні, так і по всьому світу. Підтвердженням цьому слугує наступне.

Професор Ангельський Олег Вячеславович та професор Мохунь Ігор Іванович стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доцентка кафедри комп’ютерних систем та мереж ННІФТКН Юлія Танасюк була відзначена нагородою «Be The Bridge» з підписом Лаури Куінтана (Laura Quintana), віце-президентки та генеральної менеджерки Cisco Networking Academy.

Директора інституту, професора, доктора фізико-математичних наук Ангельського Олега В’ячеславовича обрано член-кореспондентом Національної Академії Наук України  по відділенню “Фізика і астрономія”. 

Відповідно до постанови Парламенту, у 2021 році, Премію Верховної Ради України за роботу «Наноструктуровані вуглецевмісні, оксидні та нітридні матеріали в приладах для багатофункціональної електроніки та фотовольтаїки» присуджено колективу молодих учених Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, а саме:

 • Соловану Михайлу Миколайовичу – доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри електроніки і енергетики;
 • Мостовому Андрію Ігоровичу – кандидату технічних наук, асистенту кафедри електроніки і енергетики;
 • Брусу Віктору Васильовичу – доктору фізико-математичних наук, асистенту кафедри електроніки і енергетики.

5. Наукові зв’язки з іншими ВНЗ України та закордонними організаціями. Міжнародна діяльність, стажування, обмін досвідом

Для підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу, проведення спільних наукових заходів, виконання грантових проектів, ефективного обміну аспірантами і студентами інститут має наукові зв’язки з різними державними та закордонними вищими навчальними закладами, інститутами, науковими установами. Про співпрацю укладено більше 40 угод з науковими та освітніми закладами світу.

Можна навести декілька прикладів успішної співпраці науковців Інституту із своїми закордонними партнерами:

 • Викладачі кафедри кореляційної оптики ННІФТКН ЧНУ Ніна Городинська та Христина Фельде, а також студентка спеціальності «Видавництво та поліграфія» Ксенія Константінова, стали учасниками Літньої школи з видавництва при Університеті міста Кіл (Північний Стаффордшир, Англія). Організатор літньої школи – сер Малькольм Хенсон є головою редакційної ради North Staffordshire Press і має багаторічний досвід у видавничій діяльності, включаючи індексування, коректуру та різноманітні дослідження в галузі книговидання.
 • Викладачі-науковці Інституту Ангельський Олег Вячеславович, Ушенко Олександр Григорович, Зенкова Клавдія Юріївна, Дуболазов Олександр Володимирович  проходили стажування у Дослідницькому інституті м. Тайчжоу університету Чжецзян (Китай).
 • За сприяння кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики, між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Берлінським центром матеріалів та енергії імені Гельмгольца укладено Меморандум про взаєморозуміння. Метою Меморандуму є налагодження академічного співробітництва в галузі детекторів випромінювання на основі галогенідних перовскітних напівпровідників та формулювання загальних принципів та ключових умов співпраці.
 • За програмою Erasmus+ успішно пройшли міжнародне стажування в Технічному університеті м. Любек (Technische Hochschule Lübeck, Німеччина) викладачі Інституту Баловсяк Сергій Васильович (доктор технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж) та Попович Євген Марчелович (асистент кафедри містобудування та урбаністки). Стажування проходило на кафедрі архітектури та будівництва (Department of Architecture and Civil Engineering) та на кафедрі електротехніки та інформатики (Department of Electrical Engineering and Computer Science).
 • За сприяння науковців Інституту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича підписав меморандум про співпрацю з  громадською організацією «Асоціація Noosphere», яка опікується розвитком наукового, інженерного та інноваційного потенціалу України. Меморандум є першим кроком до відкриття сучасної науково-технічної лабораторії Noosphere Engineering School на базі кафедри комп’ютерних систем та мереж ННІФТКН ЧНУ. У таких лабораторіях студенти розвивають свої інноваційні ідеї, отримуючи безкоштовну технічну, експертну і маркетингову підтримку.
 • З робочим візитом відвідала Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук наукова делегація з Республіки Корея у складі відомих науковців До-Хюнг Кім та Сонджин Парк з Дослідницького інституту електроніки та телекомунікацій (ETRI) м. Дайджон. Під час візиту науковці обох інститутів обговорили умови довготривалої програми спільних наукових фундаментальних досліджень в галузі біомедичної поляризаційної зображувальної оптики, оптичної обробки зображень, кореляційної оптики, розроблені методів діагностики мікро- і наноструктури широкого класу дифузних поверхонь.

У межах міжнародних договорів Університету з закордонними ЗВО, а також за програмами міжнародного співробітництва (TEMPUS, Erasmus+) студенти мають можливість пройти стажування і отримати досвід роботи та навчання у вузах Німеччини, Австрії, Італії, Франції, Канади, США, Польщі, Фінляндії, Румунії тощо. Як приклад такої роботи, можна привести наступні факти:

Кожного року аспіранти кафедри програмного забезпечення та комп’ютерних систем беруть участь у міжнародній Літній Школі з Інформатики «Еволюційні обчислення в оптимізації та збору даних» (Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining, ECODAM), яка проводиться факультетом комп’ютерних наук Ясського університету ім. А.Й. Кузи (Ясси, Румунія), де доповідають про результати своєї наукової роботи. Такий обмін інформацією між молодими науковцями Румунії, Молдови та України сприяє, по-перше, науковому зростанню аспірантів, а по-друге, – міжнародному іміджу нашої кафедри та університету в цілому.

Стійкі зв’язки підтримує кафедра кафедри програмного забезпечення та комп’ютерних систем також з ЗВО Польщі. Проф. Остапов С.Е. неодноразово відвідував Вищу школу бізнесу у Добровій Гурнічій, як для участі у міжнародних конференціях (як запрошений доповідач), так і для узгодження та впровадження подвійних дипломів для студентів ІТ-спеціальностей ЧНУ.

6. Виконання грантових проектів

За останні роки в Інституті виконувалися ряд проектів у рамках Конкурсів Міністерства освіти і науки України, Національного фонду досліджень України, грантів для підтримки наукових досліджень молодих учених, наукових програм Євросоюзу, США. Розмір фінансування таких проектів складає від декількох тисяч гривень до десятків тисяч доларів. Ось декілька прикладів великих міжнародних проєктів, до яких долучалися викладачі-науковці Інституту:

Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки, 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES, «CABRIOLET».

«dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» / «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян», 598236-EPP-1-2018-1-LT–EPPKA2-CBHE–SP.

Проєкт ЄС Еразмус+ ALIOT «Інтернет речей: нова освітня програма для потреб промисловості та суспільства» / «Internet of things: emerging curriculum for industry and human applications». Мета проєкту – запровадження комплексної освітньої програми в новій сфері «Інтернет речей» для студентів магістратури та аспірантури в університетах України; наближення університетів до змін на глобальному ринку праці в сфері інформаційно-комунікаційних технологій і світовій освітній сфері; надання студентам уявлення щодо різноманітних профілів роботи за різними напрямами Інтернету речей, створення багатодоменної Кластерної мережі Інтернету речей в Україні.

7. Робота аспірантури, докторантури, діяльність спеціалізованих Вчених рад

 • З метою забезпечення збереження професорсько-викладацького складу в інституті функціонує спецрада із захисту кандидатських та докторських дисертацій, зі спеціальностей 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків», 05.27.01 «Твердотільна електроніка».
 • На всіх кафедрах інституту проводиться підготовка аспірантів, а на 9-ти кафедрах проводиться підготовка докторантів. З 2018 по 2022 р.р. науковцями Інституту захищено 10 кандидатських та 5 докторських дисертацій.
 • Провідні науковці Інституту активно залучаються до роботи у постійно діючих та у разових спеціалізованих Вчених радах університету, а також приймають участь у роботі таких рад в інших ЗВО.

 Побажання:

 • Активізувати роботу по підготовці та подачі міжнародних проектів у рамках різноманітних програм різного рівня. Зокрема: наукових програм держав ЕС та США, інших країн, програм типу Horizon Europe, тощо.
 • Збільшити кількість викладачів і студентів Інституту, що залучені до програм мобільності типу “Erasmus”.
 • Спрямувати зусилля на те, щоб на основі прикладних розробок Інституту заключати госпдоговірні наукові теми.
 • Спрямувати зусилля на реалізацію програм подвійних дипломів.

Звіт з  виховної роботи ННІФТКН

Виховний процес в навчально-науковому інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук здійснюється у відповідності до плану навчально-виховної роботи, який, у свою чергу, обговорений та затверджений на засіданні вченої ради інституту. Серед напрямів виховної діяльності інституту та усіх його відділів є заходи як організаційно-методичного спрямування, національного, патріотичного виховання, заходи що стосуються індивідуальної роботи зі студентською молоддю та органами студентського самоврядування. Структура планів відповідає загальноуніверситетським вимогам до змістового наповнення планів такого роду. Інститутські плани сформовані в контексті і у відповідності із загальноуніверситетськими планами навчально-виховної роботи за зазначений період.

Згідно плану виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи зі студентами інституту протягом останніх років здійснюється виховна робота у різноманітних формах:

 • патріотичного виховання, де обговорювалися питання національної свідомості, національного самовизначення, віру у перемогу у Великій Війні, питання волонтерства і допомога ЗСУ;
 • проведення благодійних ярмарок (лише за вересень проведено 2 ярмарки: профюро зібрало 7,029 грн. (на Mavic (квадракоптер) 55 окремого батальону), студ.парламент –  17,035 грн (для 80-ї десантно штурмової бригади та студента ННІФТКН – Дмитра Нємцева)
 • посвяти першокурсників у студенти;
 • дні Інституту;
 • літературно-мистецькі вечори;
 • культурний захід Історія та культура Японії, Адамович Олександр
 • Шевченківські дні, на останньому виборов 1 місце студент НН ІФТКН – Адамович Олександр;
 • заходи на відзначення свят та присвячені річницям важливих подій;
 • цикл морально-етичних бесід;
 • плани роботи кураторів академгруп і звіти про їх виконання;
 • Управління виховним процесом в інституті здійснюється через інститут кураторства на чолі з радою кураторів, до складу якої входять заступник директора з навчально-виховної роботи та старші куратори усіх відділів інституту. Відповідно до нагальних потреб проводяться засідання кураторів академічних груп інституту з метою обговорення актуальних питань, а також форм, методів та напрямків активізації роботи зі студентами, заслуховуються звіти кураторів про проведену роботу. Упродовж періоду роботи циклової комісії у академічних групах регулярно проводилися виховні години, згідно з розробленим графіком виховних годин. Окремі засідання присвячені питанням діалогу між наставниками та представниками студентського самоврядування.
 • Для налагодження зв’язку із студентами та їх батьками у деканаті зберігаються анкети всіх студентів інституту, де вказана контактна інформація.
 • робота студентського самоврядування;

В інституті діє розгалужена система студентського самоврядування: студентська парламентська група (голова – Ольга Босовик), студпрофком (в.о. голови профбюро – Іван Обрадович) і студрада (голова – Євгеній Ткач). Інформацію про роботу органів студентського самоврядування можна знайти на сайті інститута, активно популяризація роботи проводиться в соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, TikTok, Youtube.

Упродовж звітного періоду органи студентського самоврядування брали безпосередню участь у всіх інститутських та загальноуніверситетських заходах.

Студенти приймають активну участь в акціях милосердя та допомоги.

Активна робота студентів у волонтерських  кампаніях, зокрема проведено збір коштів для дітей-сиріт, які були переселені з прифронтових/окупованих територій до табору YourCamp, був проведений  ярмарок волонтерів, який було організовано до Дня ЗСУ і було направлено до благодійного фонду, у придбанні автомобіля, який було  відправлено на передову, проведено збори на тепловізори та старлінк.

У системі взаємовідносин керівництва інституту та студентського загалу панує атмосфера демократичності, відкритості до запитів студентів, заохочення студентських ініціатив.

 • соціальний захист студентів

Вся інформація зібрана в деканаті, ведеться облік наступних пільгових категорій  (діти-сироти, діти учасники БД, АТО, інваліди, тимчасово переселені особи). Відповідно статус пільгової категорії враховується при поселенні у гуртожиток, нарахування матеріальної допомоги.

 • стан побутових умов проживання у гуртожитках студмістечка, створення освітнього середовища для організації самостійної навчальної роботи студентів;

У гуртожитку №5 обладнано укриття згідно з усіх вимог, де студенти можуть переховуватися під час повітряної тривоги тривалий час;

У гуртожитках № 1,2,3,5  студмістечка,  гуртожитку №3 Буковинського державного медичного університету, гуртожитку Чернівецького політехнічного фахового коледжу, де мешкають студенти інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук на належному рівні проводиться виховна робота, заступник директора своєчасно реагує на запити студентів щодо покращення умов проживання, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні. Кімнати укомплектовані необхідним майном і речами загального користування. Налагоджено співіснування мешканців-студентів гуртожитку та ВПО;

Співпраця координатора з навчально-виховної роботи, комендантів гуртожитків та голови студради сприяють дотриманню мешканцями гуртожитку правил внутрішнього розпорядку, дбайливому ставленню до майна, об’єктів і території, атмосфері доброзичливості, вимогливості та поваги між мешканцями відведеного для студентів інституту гуртожитку.

Заступником директора фіксуються усі порушення норм поведінки з боку мешканців гуртожитку і проводиться відповідна робота щодо кожного порушення (це відображають протоколи комісії з соціальних питань). Комісія з соціальних питань оперативно реагує на всі звернення. Документи комісії з соціальних питань зберігаються у деканаті.

У реаліях сьогодення, проводяться заходи по поліпшенню побутових умов у гуртожитках, ремонтуються плити, бойлера, пральні машини, сантехніка, електромережа, що особливо було актуально в періоди блекаутів.

На сьогоднішній день всі бажаючі отримали місце для проживання в гуртожитку.

 • участь студентів у розробці освітньо-професійних програм;

Актив студентів залучений у розробку освітньо-професійних програм, активно приймає участь в роботі експертних комісій по акредитації  

 • участь студентів у роботі Вченої ради;

Студенти – представники самоврядування (голова студпарламенту, профбюро та студентської ради) є членами вченої ради інституту

 • реалізація  права вільного вибору дисциплін;

Студенти реалізують свої права вільного вибору дисциплін, роблячи спробу реалізувати індивідуальну освітню траєкторію, що неодноразово обговорювалось на засіданнях експертних комісій по акредитації  

 • дотримання принципів академічної доброчесності студентами як учасниками освітнього процесу;

В інституті діє етична комісія (http://ptcsi.chnu.edu.ua), до складу якої входять представники студентського самоврядування, всі питання, що виникають, та проблеми, які потребують вирішення, обговорюються на засіданнях цієї комісії

 • робота зі студентською молоддю в особливих умовах організації  освітнього процесу

Не зважаючи на виклики сьогодення  студенти продовжували свою академічну та громадську активність, використовуючи онлайн платформи, типу GoogleMeet, Zoom, активне використання електронної пошти.  Ці платформи дозволили як забезпечувати навчальну компоненту, так і виховну.

Активно для реалізації останньої також використовувались та використовуються соціальні мережі – Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Youtube.

Рекомендації та зауваження

 • працювати у напрямі підвищення загального рівня вихованості студентів, що проявляється у ставленні до своїх студентських обов’язків (відвідування, підготовка до навчальних занять), вміння висловлювати свої думки та толерантність у ставленні до колег-студентів
 • попередження поширення негативних явищ у студентському середовищі.

Стратегія розвитку навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук на найближчі 5 років

1. Суттєве розширення та поглиблення співпраці із закордонними партнерами шляхом:

 • участі у спільних навчально-наукових програмах різних рівнів (Еразмус, Горизонт, ….);
 • участі у конкурсах робіт як навчального так і наукового напрямків, включаючи Міжнародні змагання, що популяризуються на Близькому сході;
 • реального стажування наших співробітників за кордоном і залучення гостей для обміну досвідом у нас;
 • проведення спільних семінарів, конференцій, диспутів як на базах (у закладах)  наших колег, так і у нас;
 • організація обміну студентів, аспірантів, співробітників в рамках різноманітних програм, проектів;
 • створення англомовних, реально доступних сайтів кафедр; популяризація досягнень наших колег у всіх сферах діяльності;
 • пошук грантових програм для підтримки викладачів, науковців, аспірантів та студентів кафедр.

2. Пошук шляхів покращення матеріально-технічного забезпечення навчального і наукового процесів шляхом:

 • пошуку і залучення можливостей стейкхолдерів, використання варіантів співпраці, обміну з колегами в рамках України;
 • обговорення можливих варіантів підтримки діяльності наших кафедр з боку закордонних колег в рамках відповідних міжнародних програм, що практикуються в світі;
 • широкого піару наших досягнень у відповідних соціальних, наукових, освітніх мережах, програмах.

3. Розробка та впровадження постійно діючих програм популяризації наших досягнень в різних наукових, соціальних мережах. Підготовка інститутських амбасадорів серед студентів, аспірантів, викладачів кафедр. Пошук шляхів, варіантів стимулювання такої популяризаторської роботи.

4. Реалізація студентоцентрованого навчання і викладання. Студентоцентроване навчання і викладання – це процес, орієнтований на формування такої моделі навчання у НН ІФТКН за якої ключові знання, уміння та навички, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти, спрямовані на задоволення його власних потреб і забезпечують його затребуваність на ринку праці, високу здатність до працевлаштування.

Студентоцентроване навчання передбачає:

 • забезпечення публічності інформації про освітні програми (ОП),
 • широке залучення стейкхолдерів до розробки ОП, їх моніторингу та періодичного перегляду,
 • врахування потреб здобувачів вищої освіти через створення можливостей для гнучких траєкторій навчання,
 • стимулювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти,
 • підтримку впровадження інноваційних педагогічних технологій
 • створення атмосфери взаємоповаги і порозуміння між здобувачами освіти і викладачами.

Реалізація студентоцентрованого освітнього процесу у НН ІФТКН забезпечується через:

– оприлюднення освітніх програм;

– експертизу роботодавцями актуальності змісту ОП;

– експертне оцінювання підготовленості випускників до професійної діяльності представниками ринку праці;

– оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти;

– створення можливостей для реалізації гнучких траєкторій навчання;

– організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

– формування корпоративної культури інституту.

Оприлюднення освітніх програм забезпечується через їх розміщення на сторінках випускових кафедр на веб-сайті інституту.

Експертиза актуальності змісту ОП роботодавцями передбачена процедурами їх розробки та затвердження.

Експертне оцінювання підготовленості випускників до професійної діяльності представниками ринку праці та оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти передбачені процедурами моніторингу та періодичного перегляду ОП.

Можливості для реалізації гнучких траєкторій навчання впроваджуються в інституті через організацію вивчення студентами вибіркових навчальних дисциплін, академічну мобільність та трансфер кредитів.

Системою організації навчального процесу передбачається можливість вільного вибору студентом низки навчальних дисциплін, обсяг яких становить не менше 25% від загального обсягу ОП. Вибір зазначених навчальних дисциплін здійснюється студентами з бази вибіркових дисциплін відповідної ОП, яка містить дисципліни професійного спрямування, що викладаються на даній та споріднених ОП, та з загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін, яка містить уніфіковані за обсягом навчальні дисципліни, що викладаються на інших ОП.

Для вивчення дисциплін, що входять до загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін, треба передбачати створення об’єднаних академічних груп, до складу яких включаються студенти різних ОП, спеціальностей, факультетів.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗА

Можливості реалізації студентоцентрованого навчання і викладання у НН ІФТКН.

Інститут залучає студентів до вирішення наступних задач

 • розроблення концепції розвитку Інституту та її  впровадження; розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу;
 • розроблення правил та критеріїв, за якими оцінюється відповідність освітньої програми сучасним запитам;
 • розробка, вдосконалення, модернізація та подальші періодичні експертизи освітніх програм;
 • розроблення та впровадження процедур запобігання академічній недоброчесності на всіх етапах освітнього процесу;
 • виконання науково-дослідних робіт;
 • розробки та впровадження процедур врегулювання конфліктів.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 • участь представників студентського самоврядування у Вченій раді Інституту;
 • залучення представників студентського самоврядування до роботи у відділі забезпечення якості освіти, приймають участь в проведенні анкетувань студентів;
 • участь студентів у обговоренні освітніх програм;
 • залучення студентів до досліджень за кафедральними науково-дослідними тематиками.