Меморандум про взаєморозуміння з Берлінським центром матеріалів та енергії імені Гельмгольца

0

Кафедра інформаційних технологій та комп’ютерної фізики продовжує розширювати міжнарожні зв’язки. Зокрема, між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Берлінським центром матеріалів та енергії імені Гельмгольца укладено Меморандум про взаєморозуміння. Метою Меморандуму є налагодження академічного співробітництва в галузі детекторів випромінювання на основі галогенідних перовскітних напівпровідників та формулювання загальних принципів та ключових умов співпраці. Сторони проводитимуть спільні дослідження виключно в мирних цілях.

В рамках дії цього Меморандуму HZB і ЧНУ впроваджуватимуть взаємний обмін і співпрацю, що включає наступне:

  • Обмін інформацією щодо професійного досвіду в сферах, в яких цікавлені і HZB і ЧНУ;
  • Виконання спільних дослідницьких проектів;
  • Обмін викладачами, науковим персоналом та студентами для лекцій, стажувань та обміну досвідом;
  • Обмін науковцями для участі в конференціях, симпозіумах, семінарах.

Згідно з даним Меморандумом професор кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики Маслянчук Олена Леонідівна прийняла запрошення від Берлінського центру матеріалів та енергії імені Гельмгольца на 6-місячну науково-педагогічну діяльність у якості запрошеного професора у Відділі створення гібридних матеріалів та приладів з розчинів (Department Solution Processing of Hybrid Materials and Devices). В результаті такої співпраці буде поглиблено досвід щодо методів дослідження основних характеристик матеріалів за допомогою UV-Vis та ІЧ-спектроскопії, а також SEM або XRD.

Текст меморандуму можна знайти тут.