НАУКОВЦІ-ОПТИКИ У ВСЕСВІТНЬОМУ РЕЙТИГНУ

0

Оцінка ступеня цитованості науковця в останній час набула широкого поширення, як критерій визнання  та впливу  на сучасну науку.  Існує  цілий набір різних наукометричних баз даних, доступних для аналізу, починаючи з найбільш відомих  SCOPUS або Scholar Google.

Колективом дослідників в галузі наукометрії з наукометричних центрів США та Європи запропонована та апробована нова методика розрахунку стандартизованих показників цитування наукових праць, яка адаптована практично для всіх наукових напрямків. В основу розрахунку цих показників покладена база даних SCOPUS. При цьому проведено узагальнення та здійснено повний аналіз за рахунок вибору відповідних критеріїв на основі існуючих наукометричних баз:

  • загальна кількість цитувань автора,
  • індекс Гірша автора,
  • доля вкладу автора в роботи з великою кількістю співавторів,
  • кількість цитувань статей, в яких автор один,
  • кількість цитувань статей, в яких автор є першим в авторському колективі,
  • кількість цитувань статей, в яких автор в списку співавторів на останніх ролях.

При побудові наукового рейтингу науковців у даному підході,  враховується густина цитувань наукових робіт того, чи іншого  наукового напрямку досліджень.

В рамках такого підходу колективом дослідників визначено та оприлюднено ТОП 100,000 найбільш цитованих науковців в світі за період, починаючи з 1996 по 2018 роки. На жаль, в цьому списку лише 17 вчених з України, з них 13 представників НАН України і 4 представники університетів України.

І надзвичайно приємно відмітити, що серед них 3 науковці представляють Чернівецький національний університет – професори-оптики Ангельський О.В., Ушенко О.Г., професор Демченко О.П. і один представник Харківського національного університету ім. Каразіна.