НОТАТКИ АНГЕЛЬСЬКОГО О.В. ЩОДО НЕЩОДАВНЬОГО ФОРУМУ

0

ПІД  НАЗВОЮ «ШЛЯХИ  РЕВОЛЮЦІЙНИХ  ЗМІН  У
ВИРОБНИЧИХ  ПРОЦЕСАХ  НА  ПІДПРИЄМСТВАХ м. ТАЙДЖОУ НА  ХВИЛІ  РОЗВИТКУ  ШТУЧНОГО  ІНТЕЛЕКТУ»

Написати це інформаційне повідомлення мене спонукали три причини:

-продовжити дискусію про поділ науки на центральну (столичну) та провінційну, яка розпочалась після публікації статті проф. Демченко О.В. в газеті «Дзеркало тижня» у 2018 році;

-висловити свою думку, своє бачення місця та ролі університетської науки в розвитку нашого регіону;

-познайомити, поки що заочно, наших колег із Чернівецького університету з колегами з Китаю

Forum on The Road of Taizhou’s Manufacturing Revolution under the Wave of Artificial Intelligence

Ключова технологія, яка  визначає майбутнє людства – штучний інтелект, започаткувала новий етап розвитку економіки суспільства та широко проникла в усі сфери людської діяльності. 

Місто Тайджоу – традиційне промислове місто. Виробництво – головна арена для Тайджоу в досягненні високоефективного економічного розвитку з розбудовою інфраструктури затоки Східно-Китайського моря, де, власне,  розташоване м.Тайджоу. Виникає питання як, на довгому шляху розвитку (просування) виробництва, були використані технології штучного інтелекту для підсилення ролі та його місця у виробництві та менеджменті підприємства? Як визначити ключові напрямки просування виробництва в індустрії Тайджоу для завоювання командних висот в глобальному змаганні (конкуренції)? Можливо  впровадження та глибока інтеграція систем штучного інтелекту у виробництво дало би можливість істотно збільшити виробництво продукції, зменшити кількість робочих місць, що є небезпечними для життя, покращити якість продукції, здійснити якісне управління виробництвом та ще багато іншого…

На цей форум були запрошені провідні експерти в області штучного інтелекту та автоматизації, для обговорення нинішньої ситуації та перспектив інтеграції штучного інтелекту у виробничу індустрію, керівники виробничих підприємств Тайджоу, підприємці, експерти інженерних технологій, науковці, для того ,щоб спільно дослідити революційні зміни у виробничих процесах на  хвилі розвитку штучного інтелекту.

Про рівень форуму говорять візитівки ключових доповідачів та самі назви доповідей (Я не фахівець в даній галузі, але рівень постановки задач; питання, що розглядалися; ілюстрації, які наводились, глибоко вразили мене):

  1. «Наступна генерація розумних факторів для забезпечення високоякісного (високоефективного) розвитку промисловості»
  2. «Розподілений штучний інтелект і автономна автоматизована система»:  Автоматизовані системи забезпечують свою роботу без участі людини. Розглядались моделі розвитку штучного інтелекту в промисловості та економіці, питання формування глобальної моделі змін оточуючого середовища в світі. Наводилась ілюстрація роботи роботів без участі людини: -виконання складних операцій в автомобілебудуванні;

                  -продаж побутової техніки;

                  -приготування іжі;

                  -продаж одежі;

                  -сільськогосподарське виробництво;

                  -зборка моторів і т.п. 

Причому, кавою учасників форуму пригощав робот-автомат, а оплата проводилась також в автоматизованому режимі. 

  1. «Наступна генерація штучного інтелекту: можливості та виклики». Можна в тезах представити сценарій та структуру цієї доповіді:

–         поступова заміна людей, що виконують складні операції на виробництві роботами-автоматами, автоматизованими пристроями та приладами;

–         універсалізація, уніфікація програмного забезпечення для автоматизованих пристроїв, систем та різного роду контролерів;

–         поступова передача функцій, управління, контролю, корегування виробничими процесами роботам; на першому етапі  – під наглядом людини;

–         об’єднання зусиль, накопичення досвіду, алгоритмів, комплектуючих, технічних рішень для створення єдиної глобальної бази для конструювання, випуску, апробації роботів різних типів, призначень з різноманітними функціональними можливостями;

–         накопичення інформації, об’єднання баз даних, програмного забезпечення, для створення всеохоплюючої бази штучного інтелекту різноманітними шляхами, включаючи пошук, заохочення, стимулювання талантів – людського ресурсу для творчої праці, пошуку нового, нових знань, нових підходів, нових шляхів розв’язку проблем людства, націлених на майбутнє.

В якості пленарних доповідачів  були запрошен

SUHONGYE(PhD), професор, директор державної ключової лабораторії Технології промислового контролю, директор інституту інтелектуальних систем та контролю Джейджанського університету. Лауреат цілого ряду відзнак національного рівня.  
Професор XIAOJUN – помічник директора інноваційного центру штучного інтелекту Міністерства освіти Китаю.  
Професор  ZHIZHI LIN – декан (вища посадова особа  вищих навчальних закладів Китаю), видатний професор інституту штучного інтелекту університету м. Ханжоу – Dianzi, президент корпорації по випуску (створенню) роботів, робототехніки. Один із найбільш цитованих науковців Китаю за інформацією бази даних SCOPUS. Запрошений (visiting) професор цілого ряду провідних університетів світу. 

Висновки:

Наведених прикладів цілком достатньо, щоб зрозуміти, що навіть невелика провінція Джейджанг з населенням близько 70 млн великого 1,5 млрд. Китаю може виступити і виступає ініціатором постановки та вирішення глобальних проблем людства, започаткування проектів не тільки державного масштабу, але й глобального світового.

При цьому, об’єднавши зусилля фахівців IT галузі та економістів, політологів та екологів, дана провінція здатна отримувати повну фінансову та організаційну підтримку на рівні держави.

Чи не могло би це слугувати прикладом для вчених відповідних галузей знань нашого університету для того, щоб ініціювати, започаткувати та пропагувати всебічно науково-обгрунтовані проекти економічного, соціального, промислового, аграрного, екологічного розвитку області, регіону та й країни в цілому.

Системності такому підходу, шляхом моделювання самих різноманітних ситуацій повинні надати системні аналітики, економісти, соціологи, кібернетики,  фахівці  в галузі  IT технологій і, нарешті, висококласні програмісти, люди, що мислять системно та опановують досвід своїх колег як в країні, так і за її межами. Це вимагає об’єднання зусиль вчених різних галузей університету, про що вже говорять наші колеги, які бувають за кордоном, переймають досвід колег, діляться своїм досвідом, баченням проблем та мають бажання про це розповісти.

Хотілося би, щоб цю інформацію почули, побачили наші університетські колеги і це би стало стартовою платформою для відповідного руху в напрямку пошуку пропозицій шляхів розвитку регіону.  

Під час роботи форуму
Під час роботи форуму
Під час роботи форуму
Під час роботи форуму