ОГОЛОШЕННЯ

0

ОГОЛОШЕННЯ

04 вересня о 15 00 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д76.051.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації (в on-line режимі за посиланням https://meet.google.com/afm-qrqx-yhc)

Кучак Альони Ігнатівни

“Спектральні параметри квазічастинок у напівпровідникових нанотрубках та нанокільцях”

(спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика)

Науковий керівник – Маханець О.М., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Швайка А.М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України (м.Львів).

Офіційний опонент – Купчак І.М., кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).