СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ

0

Колектив Інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук з глибоким сумом сповіщає про передчасну смерть професора Савицького Андрія Васильовича. На 92 році життя нас покинув і пішов за небокрай знаний у світі вчений та науковець, відомий організатор наукових досліджень та здібний педагог.

Народився 13 березня 1929 року в с. Пістинь Івано-Франківської (колишня Станіславська) області у простій селянські сім’ї. Середню освіту здобув у місцевій школі. З дитинства відзначався гострим розумом та здібностями до точних наук і бажанням здобувати нові знання. Через лихоліття повоєнних років не зміг відразу після закінчення школи продовжити навчання .

У 1950р. вступив на фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету, який закінчив у 1955р. Трудовий шлях почав шкільним учителем фізики у м. Лубни Полтавської області.

У 1957р. повертається до Чернівців і вступає в аспірантуру до доцента Товстюка К.Д., у майбутньому вченого зі світовим ім’ям, який у ті роки формував потужну наукову школу з амбітних молодих дослідників.

В 1966р. захистив дисертацію кандидата фіз.-мат. наук та став старшим викладачем кафедри фізики напівпровідників. У 1971 р. став доцентом кафедри напівпровідникових матеріалів. У цьому ж році працював заступником декана фізичного факультету.

З 1974 по 1982 роки завідував кафедрою загальної фізики на загально-технічному факультеті, після чого знову перейшов працювати на кафедру напівпровідникових матеріалів.

У 1984р. захистив докторську дисертацію і у наступному був обраний на посаду професора кафедри. В Чернівецькому національному університеті працював до 2004 року (кафедра електроніки і енергетики).

В 2005- 2016 рр працював деканом та зав. кафедрою комп’ютерних систем та технологій у Буковинському університеті м. Чернівці. Сфера наукових пошуків Савицького А.В. стосувалася в основному дослідження умов отримання високоякісних напівпровідникових матеріалів А2В6 та вивчення їх властивостей з метою подальшого практичного використання. Про високий науковий рівень досліджень і важливість отриманих результатів свідчило їх визнання фахівцями даного напрямку світового рівня і встановлення широких міжнародних контактів. Це було підставою для створення на початку 90-х років конструкторського бюро для виготовлення приладів оборонної промисловості на основі телуриду кадмію. Отримав почесне звання Соросівського професора у 1986 році.

Автор великої кількості наукових праць, винаходів та патентів. Був чудовим лектором. Його лекції відзначалися високим науковим рівнем та педагогічною майстерністю. Автор багатьох методичних розробок до лекційних курсів та практичних занять, якими користуються викладачі до цього часу.

У стосунках з колегами був чуйний, уважний і готовий завжди допомогти. Був люблячим батьком, турботливим дідусем.

Ми будемо пам’ятати про нього завжди, бо його багатогранність, професіоналізм, людяність може слугувати зразком для наслідування.