СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!

0

Колектив Інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук з глибоким сумом повідомляє про передчасну смерть доцента Собіщанського Бориса Максимовича. На 76-му році життя відійшов
у вічність відомий вчений та талановитий педагог.

Народився 1 січня 1944 року. У 1961 році поступив на фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету. Закінчив університет у 1966 році з відзнакою і з 1967 року працював інженером на кафедрі мікроелектроніки. 1.12.1967 року поступив у аспірантуру, у якій проводив активні дослідження властивостей різного типу приладів електроніки. Після закінчення аспірантури у 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Проводив активну роботу по вдосконалення експериментальної бази наукових і учбових лабораторій, приймав активну участь у отриманні низки електронних приладів та інтегральних мікросхем і вивченні їх властивостей. Усе його життя було пов’язане як із науковою діяльністю, так і активною викладацькою роботою. Багато часу і зусиль приділяв вдосконаленню учбово-методичної роботи. З 1991 року працював на посаді доцента кафедри експериментальної фізики, а згодом кафедри оптоелектроніки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. На високому професійному рівні читав низку лекційних курсів по загальній фізиці та спецкурсам. Багато уваги приділяв науково-дослідній роботі. За результатами проведених наукових досліджень є автором багатьох робіт по дослідженню особливостей процесів генерації світла та його реєстрації, розробці відповідних приладів і систем реєстрації оптичної інформації, розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій. Багато приділяв уваги учбово-виховній роботі зі студентами. Проводив систематичну роботу у академічних групах в якості куратора академічної студентської групи.

За життя проявив себе як доброзичлива, активна, волелюбна, і високопрофесійна людина, а також турботливий батько, дідусь і відданий товариш.