Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Умови вступу та перелік документів

Перелік документів,

які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання за всіма напрямами підготовки та спеціальностями

На всі напрями підготовки та спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра приймаються особи без вікових обмежень.Заяву про вступ встановленого зразка абітурієнти подають особисто.

До заяви вступники додають такі документи:

□   Документ державного зразка про повну (чи базову) загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього та їх копії.

□   Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в 2015 році, або його копію.

□   Копії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта. Особи, які за віком не мають паспорта, подають копію свідоцтва про народження, а також копію паспорта одного з батьків.

□   Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

□   Документи, що дають право на пільги при зарахуванні на навчання, якщо такі є.

□   4 фотокартки розміром 3x4 см.

□   3 конверти (2 – з марками).

□   Папку на зав’язках для документів.

Офіційна сторінка приймальної комісії ЧНУ


Примітки:

  • Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

 

  • Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!

 

Зарахування  

на  напрями  проводиться за конкурсом сертифікатів УЦОЯО та середнім балом атестата

+ заохочувальні бали  (до 20 балів випускникам підготовчих курсів ЧНУ, до 50 балів переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу Всеукраїнських  конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії наук України )

 Перелік спеціальностей, нормативних термінів навчання та конкурсних предметів для вступників 2017 року, які вступають для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (вартість навчання вказана для вступників 2016 року, а для вступників 2017 року вона буде визначена у червні 2017 року; якщо для якоїсь спеціальності ціна не вказана, то набір на цю спеціальність не оголошується; для всіх спеціальностей ваговий коефіцієнт середнього бала атестата К4=0,1)


з/п

Спеціальності (спеціалізації) (освітні програми)

Терміни

навчання

Конкурсні предмети (сертифікати ЗНО, вступні іспити)

Вагові

коефі­

цієнти

Вартість першого року навчання, грн.

Денна

форма

Заочна

форма

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

1.

014.08 Середня освіта (фізика) (фізика та інформатика)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Географія

0,25

0,4

0,25

8500

-

2.

014.09 Середня освіта (інформатика) (інформаційні технології)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

0,4

0,25

8500

-

3.

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,25

0,4

0,25

8500

-

4.

015.11 Професійна освіта (машинобудування)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,25

0,4

0,25

8500

-

5.

104 Фізика та астрономія

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Біологія

0,25

0,4

0,25

8500

-

6.

105 Прикладна фізика та наноматеріали

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Біологія

0,25

0,4

0,25

8500

-

7.

121 Інженерія програмного забезпечення

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

0,4

0,25

11200

-

8.

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Фізика або Іноземна мова

0,25

0,4

0,25

11200

-

9.

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

0,4

0,25

11200

-

10.

123 Комп’ютерна інженерія

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

0,4

0,25

11200

7600

11.

125 Кібербезпека

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова

0,25

0,4

0,25

11200

-

12.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Хімія

0,25

0,4

0,25

8500

-

13.

152 Метрологія та

інформаційно-вимірювальна

техніка

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,25

0,4

0,25

8500

-

14.

153 Мікро- та наносистемна техніка

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,25

0,4

0,25

8500

-

15.

171 Електроніка

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Біологія

0,25

0,4

0,25

8500

-

16.

172 Телекомунікації та

радіотехніка

(телекомунікації)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,25

0,4

0,25

8500

-

17.

172 Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,25

0,4

0,25

8500

-

18.

186 Видавництво та поліграфія

4

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,25

0,4

0,25

8500

-


 

 Перелік спеціальностей та нормативних термінів навчання для вступників 2017 року, які вступають для здобуття ступеня МАГІСТРА (вартість навчання вказана для вступників 2016 року, а для вступників 2017 року вона буде визначена у червні 2017 року; якщо для якоїсь спеціальності ціна не вказана, то набір на цю спеціальність не оголошується) 


з/п

Спеціальності (спеціалізації) (освітні програми)

Терміни навчання (в роках)

Вартість першого року навчання, грн.

Денна

форма

Заочна

форма

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

1.

014.08 Середня освіта (фізика) (фізика та інформатика)

1,5

11000

8800

2.

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

1,5

11000

8800

3.

015.11 Професійна освіта (машинобудування)

1,5

11000

8800

4.

104 Фізика та астрономія (комп’ютерна фізика)

2

11000

8800

5.

105 Прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика)

2

11000

8800

6.

105 Прикладна фізика та наноматеріали (медична фізика)

2

11000

8800

7.

121 Інженерія програмного забезпечення

1,5

13600

9600

8.

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем)

1,5

13600

9600

9.

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інтелектуаль­ний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах)

1,5

13600

9600

10.

123 Комп’ютерна інженерія

1,5

13600

9600

11.

125 Кібербезпека

1,5

12800

9600

12.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1,5

11000

8800

13.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (фотоніка: комп’ютерні оптичні системи)

2

11000

8800

14.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (оптичні інформаційні та комп’ютерні технології)

2

11000

8800

15.

153 Мікро- та наносистемна техніка

1,5

11000

8800

16.

171 Електроніка

1,5

11000

8800

17.

172 Телекомунікації та радіотехніка (інформаційні мережі зв’язку)

1,5

11000

8800

18.

172 Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)

1,5

11000

8800

19.

186 Видавництво та поліграфія

1,5

11000

8800


 

 Чекаємо  Вас  за  адресою:  м.Чернівці,  вул. Сторожинецька 101,    

 9  корпус  університету

Телефон: (0372) 54-71-73 (дирекція ІФТКН)