Вчена рада інституту

Список членів ученої ради ІФТКН

ПІБ Посада
Ангельський О.В. голова вченої ради, професор кафедри кореляційної оптики;
Бердега В.Ф. завідувач лабораторією, кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
Бесага Р.М. завідувач відділу комп’ютерних технологій, доцент кафедри оптики і ВПС;
Борча М.Д. завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики, доцент
Валь О.Д. доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем;
Вікторовська Ю.Ю. доцент кафедри кореляційної оптики;
Воробець Г.І. доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж;
Дейбук В.Г. професор кафедри комп’ютерних систем та мереж
Дрінь Я.М. завідувач кафедри математичних проблем управління і кібернетики, професор
Дуболазов О.В. заступник директора Інституту з наукової роботи, доцент кафедри оптики і ВПС
Жаркой В.П. завідувач лабораторією кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
Зенкова К.Ю. заступник директора Інституту з міжнародного співробітництва, професор кафедри оптики і ВПС;
Крамар В.М. завідувач відділу фізики, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики, професор;
Максимяк П.П. завідувач кафедри кореляційної оптики, професор;
Мар’янчук П.Д. завідувач відділу електроніки, електротехніки, напівпровідни-кового та наноматеріалознавства, завідувач кафедри електроніки і енергетики, професор;
Мельничук С.В. професор кафедри КСМ
Остапов С.Е. завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, професор;
Парфенюк О.А. професор кафедри електроніки і енергетики;
Пархоменко Г.П. Фахівець 1 кат., кафедра електроніки і енергетики
Політанський Л.Ф. завідувач відділу інфокомунікацій та інженерії, зав.каф. радіотехніки та інформаційної безпеки, професор;
Раранський М.Д. професор кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики;
Сеті Ю.О. професор кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
Стецько Е.О. завідувач лабораторією кафедри математичних проблем управління і кібернетики
Стребежев В.М завідувач кафедри фізики напівпровідників і наноструктур, доцент
Струк Я.М. заступник дир-ра Інституту з навчально-організаційної та навч-метод. роботи, доцент кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики;
Ткач М.В. завідувач кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання, професор;
Ушенко О.Г. заступник голови, завідувач кафедри оптики і ВПС, професор;
Ушенко Ю.О. завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор
Фесів І.В. доцент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики;
Анатичук Л.І. завідувач кафедри термоелектрики та медичної фізики, професор;
Шпатар П.М. доцент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки;
Яковлева І.Д. голова профкому ІФТКН, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж
Тарновецька М. представник профспілкової організації студентів;
Вигонний В. представник студентського парламенту.
Короленко В. представник студентської ради
Безпальчук О. представник студентської ради

Перелік засідань вченої раду інституту

27.08.2020 №7

Порядок денний:

1.Про перші результати вступу абітурієнтів на навчання доІнституту ФТКН на 2020-2021 навчальний рік (проф. Ангельський)

2.Про організацію освітнього процесу длястудентів різних курсів ІФТКН. (доц. Струк)

3.Кадрові питання (проф. Ангельський, доц.Вікторовська Ю.Ю.)

4.Про затвердження освітньо-наукової програми за спеціал. 104Фізика та астрономія для третього рівня освіти (PhD) (проф.Головацький В.А.)

5. Різне


23.09.2020 №8

Порядок денний

1.Про результати вступної кампанії 2020 р. та структурна реорганізація підрозділів Інституту (проф. Ангельський О.В.)

2.Різне.


16.10.2020 №9

Порядок денний

1. Про результати вступної кампанії до ІФТКН на 2020-2021навчальний рік (проф. Ангельський)

2. Організація освітнього процесу для студентів ІФТКН. (доц. Струк)

3. Кадрові питання (проф. Ангельський)

4. Різне


27.11.2020 №10

Порядок денний засідання вченої ради

1. Про роль науки, наукових досліджень в підготовці фахівців Інституту. (проф. Ангельський О.В.)

2. Про завдання колективу Інституту по проведенню зимової екзаменаційної сесії. (доц. Струк Я.М.)

3. Про контроль проведення та якості дистанційних занять студентів ІФТКН. (проф. Ушенко Ю.О., доц.Бесага Р.М)

4. Кадрове питання. (проф. Ангельський, доц. Вікторовська Ю.Ю.)

5. Різне.


18.12.2020 №11

Порядок денний:

1. Про місце іноземної мови в системі підготовки бакалаврів та магістрів Інституту. (проф.Остапов С.Е.)

2. Про хід і перші результати зимової екзаменаційної сесії (Струк Я.М.)

3. Кадрове питання (Ангельський О.В., доц. Вікторовська Ю.Ю)

4. Різне.


05.01.2021 №1

Порядок денний:

1. Про організацію освітнього процесу в другому семестрі 2020-2021 н.р. (доц. Бесага Р.М.)

2. Про призначення іменних стипендій (доц. Вікторовська Ю.Ю., зав.каф.)

3. Різне.


22.01.2021 №2

Порядок денний:

1. Про завдання кафедр Інституту по підготовці до акредитації (доц. Бесага Р.М.)

2. Про затвердження результатів роботи ЕК (Голови ЕК, зав.каф.)

3. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії (доц. Струк Я.М.)

4. Кадрові питання (проф. Ангельський О.В., доц.Вікторовська Ю.Ю.)

5. Різне.


25.02.2021  №3

Порядок денний

1. Хід агітаційної кампанії до вступу в інститут ФТКН у 2021. (доц.Фесів І.В.)

2. Переведення студентів на індивідуальну форму навчання. (доц. Вікторовська, зав.каф)

3. Різне


25.03.2021  №4

Порядок денний

1. Ступінь готовності Освітніх програм Інституту до акредитації у 2021р. (доц.Струк Я.М.)

2.Затвердження робочих навчальних планів та програм бакалаврських іспитів. (зав.каф)

3. Кадрові питання (проф. Ангельський О.В., доц.Вікторовська Ю.Ю.)

4. Різне


16.04.2021 №5

Порядок денний:

1. Про результати атестації наукових напрямків МОН України,представлених у Інституті ФТКН (доц. Дуболазов О.В.).

2. Про підготовку кафедр ІФТКН до акредитації Освітніхпрограм у 2022 році. (зав.каф., доц. Струк Я.М.)

3. Про підготовку до захисту магістерських робіт за ОНП тастан виконання курсових робіт (зав.каф).

4. Кадрові питання (проф. Ангельський О.В., доц.Вікторовська Ю.Ю.)

5. Різне.