Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур підтримує тісні зв‘язки з науковими установами Японії, Греції, Мексики, Польщі, що дає змогу плідно займатися науковою роботою на сучасному обладнанні та удосконалювати свої знання з англійської мови.

Результати спільних наукових досліджень доповідаються на міжнародних конференціях та симпозіумах, публікуються в наукових журналах високого рейтингу, серед яких «Journal of Applied Physics», «Semiconductor Science and Technology», «Solar Energy», «Solar Energy Materials and Solar Cells», «Physica Status Solidi», «Applied Physics Letters», IEEE Transactions on Nuclear Science та ін. Співавторами наукових праць є колеги-вчені з Німеччини, Іспанії, Мексики, Греції, Японії.

Студенти кафедри Дмитро Бондаренко., Тарас Шелест., Олег Данігевич проходили виробничу практику та виконали завдання магістерських робіт на заводі „Флекстронікс ТзОВ” м. Мукачево

Flex logo (2015).svg
Потужності “Flex International Ltd.”, одного зі світових лідерів з виробництва електроніки, в Мукачево

Асистент кафедри Козярський Іван Петрович пройшов стажування в Сучавському університеті «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія).

Асистент кафедри Кінзерська Оксана Володимирівна продовжує науково-технічне співробітництво з Дослідницьким Інститутом CINVESTAV-IPN, Unidad Queretaro, Mexico та Інститутом фізики польської академії наук (Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland).

Inicio

Професор кафедри Маслянчук Олена Леонідівна здійснює наукове та науково-технічне співробітництво з закордонними установами:

 • Дослідницький інститут електроніки університету Шізуока, Японія
 • Інститут ядерної фізики, Національний центр наукових досліджень «Демокрітос», Афіни, Греція
 • Грецька комісія з атомної енергії, Афіни, Греція.

Проф. Маслянчук О.Л. проводила науково-дослідну роботу в рамках Міжнародного проекту за фінансування НАТО «Сенсорна мережа для локалізації та ідентифікації джерел радіації (SENERA)» («A SEnsor NEtwork for the localization and identification of RAdiation sources» (SENERA)) програми «Наука заради миру і безпеки (SPS)».

Наукові установи-учасники проекту:

 • ВІЙСЬКОВЕ УЧИЛИЩЕ ЕВЕЛПІДІВ (Hellenic Army Academy), Греція,
 • ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Е. ЛАШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine),  Україна,
 • ГРЕЦЬКА КОМІСІЯ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (Greek Atomic Energy Comission), Греція,
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Юрія Федьковича (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), Україна.
 • ІНСТИТУТ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ДЕМОКРІТОС» (Institute of Nuclear and Particle Physics, NCSR “Demokritos), Греція,
 • ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ ШІЗУОКА (Research Institute of Electronics, Shizuoka University), Японія,
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РАДІОБІОЛОГІЇ І РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ (Nuclear Facilities Inspectorate), Болгарія,
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ СУХОПУТНИХ СИЛ ГРЕЦІЇ, ДИРЕКЦІЯ R&IT (Hellenic Army General Staff R&IT Directorate), Греція.

У рамках виконання проекту SENERA Маслянчук О.Л. неодноразово брала участь у нарадах учасників проекту, конференціях за тематикою проекту, експериментальних дослідженнях в наукових установах – партнерах.

Організаційна нарада проекту SENERA, жовтень 2015 р., Грецька Комісія з Атомної Енергії, Афіни, Греція

Результати досліджень доповідалися на численних конференціях в Україні, Польщі, Мексиці, США, Іспанії, Франції, Німеччині, Великобританії, Італії, Австралії.

ХХІV Міжнародна конференція IEEE “Room-Temperature Semiconductor X-ray and Gamma-Ray Detector”, жовтень-листопад 2017 р., м. Атланта, США. Праворуч ‑ Prof. Dr. Michael Fiederle, Groupleader of Characterization of Materials & Detector Technology, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Результаті досліджень опубліковано у закордонних рейтингових журналах з високим імпакт фактором