Наукова робота кафедри

Наукові напрямки на сьогодні

  1. Розроблення нових та вдосконалення відомих фізичних і хімічних технологічних методів отримання нанокристалів напівпровідників AIIBVI, AIIIBVI, AIVBVI.
  2. Оптична та магнітооптична спектроскопія нанокристалів бінарних напівпровідників у різних груп і моніторинг процесу впровадження в наночастинки магнітної домішки.

Наукові напрямки на п’ятирічну перспективу

  1. Технологія напівпровідникових кристалів, наноструктур і створення  на їх основі оптичних, фотоприймальних приладів та пристроїв інфрачервоної техніки, β-, Х-, γ-, нейтронного випромінювання, фотоелектронних перетворювачів сонячної енергії, сенсорної техніки екологічного моніторингу в навколишньому  середовищі та у видобувних шахтах.
  2. Розроблення фізичних технологічних методів вирощування напівпровідникових тонких плівок та низьковимірних квантових структур типу окремих квантових ям, багатошарових 2D-структур (надгратки) та 0D-структур (квантових точок).
  3. Розроблення хімічних технологічних методик вирощування напівпровідникових нанокристалів та наночастинок, диспергованих у різні діелектричні матриці.
  4. Розроблення технології вирощування об’ємних кристалів, тонких шарів та низьковимірних структур на основі  напівмагнітних напівпровідників типу А2В6:Ме та АII1-хМехВVI (де Ме – 3d-перехідні або 4f-рідкісноземельні елементи.
  5. Структурні й морфологічні дослідження вирощених об’ємних напівпровідникових кристалів, тонких плівок і наноструктур.
  6. Дослідження кінетичних, магнітних, фотоелектричних, оптичних та магнітооптичних властивостей одержаних кристалів, плівок, наноструктур.
  7. Розроблення нових принципів маніпулювання електронними спінами в об’ємних кристалах та наноструктурах на основі напівмагнітних напівпровідників.
  8. Створення лабораторних макетів оптоелектронних і спінтронних пристроїв типу електронно-оптичних, інтегрально-оптичних сенсорів, волоконно-оптичних магнітних сенсорів, біосенсорів, спінових фільтрів, магнітопольових транзисторів.