Освітні програми, силабуси, робочі програми

Освітні програми

104 Фізика та астрономія (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Фізика та астрономія»(2020)

104 Фізика та астрономія (магістр)

Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія: Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2017)

Робочий навчальний план освітньо-наукової програми «Фізика та астрономія: Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2020)

Освітньо-наукова програма «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2021)

Навчальний план освітньо-наукової програми «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2021)

Робочий навчальний план освітньо-наукової програми «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2021)

Рецензії та відгуки

Рецензія-відгук д.ф.-м.н., проф. Стріхи М.В. на ОНП “Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання”(2021)

Рецензія-відгук д.ф.-м.н., проф. Корбутяка Д.В. на ОНП “Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання”(2021)

Рецензія-відгук д.ф.-м.н. Григорчука М.І. на ОНП “Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання”(2021)

Відгук аспір. Бобошко К.О. на ОНП “Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання”(2021)

Обговорення ОНП

Протокол N8 засідання кафедри від 29.01.2021 р.

Протокол N8 засідання кафедри від 20.01.2022 р.

Таблиця пропозицій та внесення змін до ОНП

Результати громадського обговорення ОНП

Результати опитування студентів щодо оцінки змісту та реалізації ОНП (ЦЗЯВО)

Анкети для відгуків та пропозицій

Громадське обговорення ОНП “ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ” – анкета

Анкета для опитування здобувачів освіти

Анкета для опитування випускників

Анкета для опитування стейкхолдерів

014.08 Середня освіта (фізика) (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Фізика, інформатика» (бакалавр)

014.08 Середня освіта (фізика) (магістр)

Освітньо-професійна програма «Фізика, інформатика» (магістр)

104 Фізика та астрономія (аспірантура)

Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія» (аспірантура)

____________________________________________________

Силабуси та робочі програми

104 Фізика та астрономія (бакалавр)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Астрономія та астрофізика | силабус | робоча програма

Електродинаміка | силабус | робоча програма

Елементи теорії напівпровідників | силабус | робоча програма

Квантова механіка | силабус | робоча програма

Методи математичної фізики | силабус | робоча програма

Основи векторного і тензорного аналізу | силабус | робоча програма

Теоретична механіка й основи механіки суцільних середовищ | силабус | робоча програма

Теорія ймовірностей і математична статистика | силабус | робоча програма

Термодинаміка й статистична фізика | силабус | робоча програма

Вибіркові навчальні дисципліни

Історія і філософія фізики | силабус | робоча програма

Історія фізики | силабус | робоча програма

Квантова теорія твердого тіла | силабус | робоча програма

Класична теорія твердого тіла і теорія груп | силабус | робоча програма

Метод вторинного квантування та метод функцій Гріна | силабус | робоча програма

Символьна комп’ютерна математика у фізичних задачах | силабус | робоча програма

Спектри квазічастинок у конденсованих системах різної розмірності | силабус | робоча програма

104 Фізика та астрономія (магістр) (ОНП “Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання”)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Аналітичні та комп’ютерні методи розрахунку спектрів квазічастинок у 3D та наносистемах | силабус | робоча програма

Асистентська практика | силабус | робоча програма

Випускна кваліфікаційна робота | силабус |

Діаграмна техніка в методі функцій Гріна | силабус | робоча програма

Метод вторинного квантування | силабус | робоча програма

Методика викладання фізико-технічних дисциплін у вищій школі | силабус | робоча програма

Оптичні властивості 2D і 3D структур | силабус | робоча програма

Охорона праці в галузі | силабус | робоча програма

Педагогіка та психологія вищої школи | силабус | робоча програма

Переддипломна практика | силабус | робоча програма

Сучасні методи аналітичного і числового програмування в задачах теоретичної фізики | силабус | робоча програма

Вибіркові навчальні дисципліни

Взаємодія електронних систем з електромагнітним полем | силабус | робоча програма

Взаємодія квазічастинок з фононами у наногетероструктурах | силабус | робоча програма

Діаграмний метод Монте-Карло у поляронних задачах | силабус | робоча програма

Інтелектуальна власність | силабус | робоча програма

Інформаційно-комунікаційні технології | силабус | робоча програма

Історія і філософія фізики | силабус | робоча програма

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів | силабус | робоча програма

Методологія і методи наукових досліджень | силабус | робоча програма

Спектри квазічастинок у наногетероструктурах | силабус | робоча програма

Сучасні математичні методи в теорії конденсованої речовини | силабус | робоча програма

Теорія електрон-фононної взаємодії у високотемпературній
надпровідності | силабус | робоча програма

Теорія комплексів зв’язаних станів квазічастинок з фононанми | силабус | робоча програма

Теорія розсіяння | силабус | робоча програма

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін (chnu.edu.ua)

014.08 Середня освіта (фізика) (магістр)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Основи фізики низькорозмірних систем | силабус | робоча програма

Професійне та особистісне становлення вчителя у ЗНЗ | силабус | робоча програма

Вибіркові навчальні дисципліни

Інноваційні технології викладання фізики | силабус | робоча програма

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті | силабус | робоча програма

Основи інклюзивної освіти | силабус | робоча програма

Практикум з розв’язування задач підвищеної складності з фізики | силабус | робоча програма

Силабуси інших дисциплін спеціальності «Середня освіта (фізика)» (магістр)

104 Фізика та астрономія (аспірантура)

Силабуси та робочі програми дисциплін спеціальності «Фізика та астрономія» (аспірантура)

____________________________________________________

Силабуси для інших спеціальностей

Електродинаміка (Спеціальність – “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”)

Електродинаміка (Спеціальності – “Прикладна фізика та наноматеріали”; “Середня освіта (фізика)” )

Історія фізики (Спеціальність – “Середня освіта (фізика)”)

Квантова механіка (Спеціальність – “Мікро- та наносистемна техніка”)

Квантова механіка (Спеціальності – “Прикладна фізика та наноматеріали”; “Середня освіта (фізика)”)

Методи математичної фізики (Спеціальності – “Середня освіта (фізика)”; “Прикладна фізика та наноматеріали”)

Основи векторного і тензорного аналізу (Спеціальності – “Електроенергетика”, “Електротехніка” та “Електромеханіка”)

Основи векторного і тензорного аналізу (Спеціальність – “Електроніка”)

Основи векторного і тензорного аналізу (Спеціальність – “Мікро- та наносистемна техніка”)

Основи векторного і тензорного аналізу (Спеціальність – “Прикладна фізика та наноматеріали”)

Основи векторного і тензорного аналізу (Спеціальність – “Середня освіта (фізика)”)

Спектри квазічастинок у конденсованих системах різної розмірності (Спеціальності – “Середня освіта (фізика)”)

Статистична фізика (Спеціальність – “Мікро- та наносистемна техніка”)

Теоретична механіка (Спеціальність – “Математика”)

Теоретична механіка й основи механіки суцільних середовищ (Спеціальності – “Середня освіта (фізика)”; “Прикладна фізика та наноматеріали”)

Теоретична та технічна механіка (Спеціальність – “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”)

Теоретична фізика (Спеціальність – “Математика”)

Теорія ймовірностей і математична статистика (Спеціальність – “Прикладна фізика та наноматеріали”)

Теорія ймовірностей і математична статистика (Спеціальність – “Середня освіта (фізика)”)

Теорія поля (Спеціальність – “Мікро- та наносистемна техніка”)

Технічна електродинаміка (Спеціальність – “Телекомунікації та радіотехніка”)

Технічна механіка (Спеціальність – “Видавництво та поліграфія”)

Фізичні основи нанохімії та хімії напівпровідників (Спеціальність – “Хімія”)