Освітні програми

Освітньо-професійна програма “Трудове навчання” (бакалавр 2021)

Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (магістр 2021)

Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (бакалавр 2021)

Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (магістр 2021)

Оновлення ОП “Машинобудування” другого (магістерського) рівня освіти

Витяг з протоколу засідання методичної комісії спеціальності Професійна освіта (машинобудування)

Витяг з протоколу засідання методичної ради ННІФТКН

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Договір про співпрацю щодо реалізації внутрішньої академічної мобільності.