Освітні програми

 1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Прикладна фізика та наноматеріали»
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю № 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
  галузі знань №10 «Природничі науки».

   


 2. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Прикладна фізика та наноматеріали»
  другого (магістерського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю № 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
  галузі знань №10 «Природничі науки».

   


 3. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Медична фізика»
  другого (магістерського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю № 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
  галузі знань №10 «Природничі науки»
  Кваліфікація: Магістр медичної фізики.


 4. Проект освітньої програми “Прикладна фізика та наноматеріпли” зі змінами для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали галузі знані 10 “Природничі науки”.