Відділ «Електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства»