Історія кафедри

 

Основний науковий напрямок кафедри фізики напівпровідників і наноструктур – розробка фізичних і технологічних основ дослідження електронних властивостей епітаксійних шарів, наноструктур і наноматеріалів, тонких плівок, плівкових мультишарів та гетеропереходів, високодосконалих напівпровідникових монокристалів. Історично кафедра мала різні назви, в яких фактично відображено процес переходу від дослідження і виготовлення елементів електроніки з мікронними розмірами до нанорозмірних елементів з квантовими ефектами.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ВЧОРА І СЬОГОДНІ

У 1968 році в Чернівецькому університеті була створена кафедра напівпровідникової мікроелектроніки, яку очолив доцент Коцюмаха Павло Ананійович. У початковий період роботи кафедри з 1968 до 1971 р. під його керівництвом проводилися наукові дослідження технологій актуальних напівпровідникових монокристалів у взаємозв’язку з основними їх фізичними властивостями.

У подальшому з 1971 р. до 2004 р. кафедрою напівпровідникової мікроелектроніки керував професор, Заслужений діяч науки і техніки України,  Раренко Іларій Михайлович. В цей час у роботі кафедри вдало поєднуються наукові фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження з впровадженням результатів у промисловість. На основі нових критичних технологій напівпровідникових кристалів, гетероструктур та приладів із новими параметрами при польовій та лазерній активації технологічних процесів, проведено розробку високоефективних приладів мікрофотоелектроніки, інфрачервоної техніки, інтегральної та планарної оптики, сонячних фотоелектронних перетворювачів. Кафедрою випущено понад 900 фахівців за спеціальністю “Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади”.

У 2004 році кафедра напівпровідникової мікроелектроніки була перейменована на кафедру фізики напівпровідників і наноструктур. З цього часу до 2016 р. кафедру очолював професор Савчук Андрій Йосипович. Під його керівництвом активно розвивається актуальний науковий напрямок, пов’язаний з технологією та фізикою напівпровідникових наноструктур, з вивченням їх електронних та магнітооптичних властивостей.  Кафедра випускає фахівців зі спеціальностей “Мікро- та наноелектроніка”, “Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої”.

З 2016 р. кафедрою фізики напівпровідників і наноструктур керує доцент Стребежев Віктор Миколайович і кафедра перейшла на підготовку спеціалістів за новою спеціальністю “Мікро- та наносистемна техніка”. Кафедра продовжує розвивати всі наукові напрямки, кращі традиції та здобутки попередніх періодів, зосереджуючи зусилля на підготовці спеціалістів в найсучаснішій області мікросистемної та наносистемної інженерії.

ДО ВЕРШИН НАУКИ РАЗОМ З КАФЕДРОЮ! (Відео)

Сьогодні кафедрою активно впроваджуються основи дуальної освіти, взаємодія із сучасними підприємствами, які потребують фахівців спеціальності “Мікро- та наносистемна техніка”. Проведено спільні роботи з представництвом в Україні американської фірми „FLEX”, зокрема студенти кафедри проходили виробничу практику на заводі „Флекстронікс ТзОВ” м. Мукачево та виконували магістерські роботи з використанням отриманих знань. Проводяться екскурсії на заводи та зустрічі з представниками виробництва з метою ознайомлення студентів із сучасними технологічними лініями електронної промисловості. Випускники кафедри виконують дипломні роботи та працевлаштовуються і на даний час працюють на заводі „Флекстронікс ТзОВ”, а також на підприємствах електронної промисловості міста Чернівці: АТ “ Центральне конструкторське бюро РИТМ”, ТОВ “Науково-виробнича фірма “Тензор” та ін.

Студенти кафедри проходять виробничу практику на заводі „Флекстронікс ТзОВ” американської фірми „FLEX”

Подано заявку в рамках програми ERASMUS+ до Карлового університету (м. Прага, Чехія) на 2020/2021 н. р. для студентів бакалаврської та магістерської програм, аспірантів та викладачів/співробітників, забезпечується участь студентів кафедри у Міжнародних конкурсах та олімпіадах.

Кафедрою виконуються учбово-методичні програми і плани за новою спеціальністю, розроблені ОСВІТНІ ПРОГРАМИ “Мікро- та наносистемна техніка” для бакалаврів і магістрів, у відповідності до сучасних вимог стандартів МОН України. Робота спрямована на забезпечення якісної підготовки компетентних та конкурентоспроможних фахівців спеціальності: “Мікро- та наносистемна техніка”, випущені бакалаври, спеціалісти і магістри з цієї спеціальності. Викладання дисциплін здійснюється на основі удосконалення методик навчального процессу і впровадження інноваційних технологій та дистанційних форм навчання для всіх рівнів та форм підготовки зі спеціальності “Мікро- та наносистемна техніка”. Акцентується досягнення і розвиток сучасного високого рівня наукової роботи кафедри, проведення фундаментальних, прикладних, науково-технічних розробок і досліджень, проведення підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, пошук і реалізація нових науково-дослідних напрямів. Розвивається активне міжнародне співробітництво в науковій та освітній сферах, участь співробітників кафедри у міжнародних проектах, програмах академічної співпраці, активізація та удосконалення процесів підвищення кваліфікації, стажування (у тому числі міжнародного) професорсько-викладацького складу кафедри.

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ

У період з 1968 до 1971 р. створену кафедру напівпровідникової мікроелектроніки очолив доцент Коцюмаха Павло Ананійович. У початковий період роботи кафедри з 1968 до 1971 р. під його керівництвом проводилися наукові дослідження технологій актуальних напівпровідникових монокристалів у взаємозв’язку з основними їх фізичними властивостями.

В період з 1971 р. до 2004 р. кафедрою напівпровідникової мікроелектроніки керував професор, Заслужений діяч науки і техніки України  Раренко Іларій Михайлович. В цей час у роботі кафедри вдало поєднуються наукові фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження з впровадженням результатів у промисловість. Проведено численні дослідження по створенню принципово нової високорадіаційно-стійкої активної мікроелектроніки; фотоелектронних перетворювачів сонячної енергії з підвищеним коефіцієнтом корисної дії; цілого ряду приладів нової сенсорної техніки для екологічного моніторингу, пожежної техніки і техніки безпеки, включаючи побутові газосигналізатори; прилади інтегральної мікрооптичної та інфрачервоної техніки для авіаційної, суднобудівної, ракетної та спецтехніки. На основі нових критичних технологій напівпровідникових кристалів, гетероструктур та приладів із новими параметрами при польовій та лазерній активації технологічних процесів, проведено розробку високоефективних приладів мікрофотоелектроніки, інфрачервоної техніки, інтегральної та планарної оптики, сонячних фотоелектронних перетворювачів (І.М. Раренко, Б.М. Грицюк, Є.М. Косенков, Я. І. Кушнір, А.А. Ащеулов, С.М. Куліковська, Р.І. Плашенков, Горбатюк І.М., Захарук З.І., О.Р. Шеляг, та ін.). Успішно розвивається новий науково-технічний напрямок – створення фізичних основ екстремальних та польових технологій напівпровідників. Кафедра відома своїми тісними зв’язками з підприємствами та науково-дослідними установами України, країн СНД, США, Франції, Китаю та впровадженням розробок у серійне виробництво. Наукова продукція кафедри складає понад 900 друкованих праць і 58 свідоцтв на винаходи. На різних виставках кафедрою отримано дипломи всіх ступенів, 5 золотих, 12 срібних і 23 бронзових медалей. 6 працівників кафедри є лауреатами Державних та іменних премій (І.М. Раренко, А.А Ащеулов, Б.М. Грицюк, С.М. Куліковська, Є.М. Косенков, Р.І. Плашенков). Кафедрою випущено понад 900 фахівців за спеціальністю “Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади”. У цій галузі плідно працювали: Б.М. Грицюк, Я.І. Кушнір, М.В. Гавриленко, О.Р. Шеляг, В.В. Брайловський,  О.П. Жук, В.М. Стребежев, І. М. Юрійчук, В.Г. Дейбук, С.В. Золотарьов, Б.О. Мартинюк, О.О. Боднарук, С.Е. Остапов, С.В. Нічий та ін.

Колектив кафедри у 2006 році, в першому ряду – проф. Раренко І.М. (в центрі), проф. Савчук А.Й. (зліва), проф. Паранчич С.Ю. (зправа)

В період з 2004 р. до 2016 р. кафедру очолював професор Савчук Андрій Йосипович. У 2004 році кафедра була перейменована на кафедру фізики напівпровідників і наноструктур. Під керівництвом А. Й. Савчука активно розвивається актуальний науковий напрямок, пов’язаний з технологією та фізикою напівпровідникових наноструктур, з вивченням їх електронних та магнітооптичних властивостей.  Науковці кафедри долучилися до розробки нових принципів маніпулювання електронними спінами в об’ємних кристалах та наноструктурах на основі напівмагнітних напівпровідників. Новим напрямком у навчальному процесі стає надання студентам базових знань з фізичних основ і процесів, принципів і методів сучасної нанотехнології, фізичних властивостей і технології систем зі зниженою розмірністю: напівпровідникових структур з двовимірним електронним газом, квантових ниток і квантових точок,  квантово-розмірних ефектів, які спостерігаються в таких системах. Кафедра випускає фахівців зі спеціальностей “Мікро- та наноелектроніка”, “Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої”, проводить дослідження в області електронних властивостей двовимірних, одновимірних і нуль-вимірних наноструктур, застосування наноструктур як елементної бази наноелектроніки, для створення приладів та інтегральних електронних схем з характерними топологічними розмірами елементів меншими за 100 нм. Учбовий процес проводять викладачі: А.Й. Савчук, С.Ю. Паранчич, П.М.Ткачук, В.М. Годованюк, Б.М. Грицюк, В.М. Стребежев, І.М. Юрійчук, С.В. Нічий, М.Д. Андрійчук, І.П. Козярський та ін. В цей час на кафедрі захищено п’ять кандидатських та дві докторських дисертації, які присвячені актуальним проблемам нанофізики та наноелектроніки. За цей період викладачами і співробітниками кафедри надруковано п’ять монографій, кілька десятків статей у журналах з високим імпакт-фактором, розроблено десятки патентів, представлено доповіді на Міжнародних наукових конференціях з високим рейтингом.

З 2016 р. кафедрою фізики напівпровідників і наноструктур керує доцент Стребежев Віктор Миколайович. Зараз кафедра готує спеціалістів за новою спеціальністю “Мікро- та наносистемна техніка”.

Завідувач кафедри, доцент Стребежев В.М.

До пріоритетів навчально-методичної роботи кафедри відносяться наступні:

  • Підтримка принципів навчання і викладання, основою яких спрямованість на врахування особистості та самобутності студентів, важливості їх потреб та прагнення зайняти достойне місце в соціумі й успішно працювати за фахом.
  • Організація практики та індивідуального графіку навчання студентів в державних установах та приватних закладах і фірмах, які працюють відповідно до спеціальності кафедри.
  • Розвиток процесів академічної мобільності студентів на основі активної взаємодії с Міжнародним відділом та організаціями студентського самоврядування Чернівецького національного університету.
  • Ефективна профорієнтаційна робота і популяризація наукових досягнень кафедри, агітаційні заходи щодо вступу абітурієнтів на спеціальність.
  • Виконання кафедральної науково-дослідної тематики, участь у конкурсах науково-дослідних проектів всіх рівнів, активне залучення співробітників кафедри до науково-дослідної діяльності, пошук нових актуальних наукових розробок і можливостей для формування дослідницьких запитів, підготовка кадрів вищої кваліфікації – захист співробітниками кафедри кандидатських і докторських дисертацій.
  • Забезпечення регулярнного випуску навчально-методичних праць співробітниками кафедри: підручників, посібників, монографій, конспектів лекцій, лабораторних практикум, збірників задач.
  • Отримання викладачами кафедри сертифікатів рівня В2 володіння англійською мовою, активізація підготовки навчальних дисциплін англійською мовою для очної та дистанційної форм навчання.
  • Регулярне оновлення навчальних комплексів дисциплін, програм та методик викладання, удосконалення форм об’єктивного оцінювання результатів навчання студентів та підвищення особистої відповідальності викладацького складу кафедри за результати навчального процесу.

ПОСВЯТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ У КАРПАТАХ