Історія кафедри

Підготовка фахівців з напряму 0915 “Комп’ютеpна iнженеpiя” здійснюється в Чернівецькому національному університеті з 1987 року, коли на базі кафедри теоретичної фізики фізичного факультету було відкрито спеціалізацію комп’ютерні системи та мережі для підготовки інженерів – системотехніків.

З 1 жовтня 1988 року у структурі фізичного факультету створено кафедру електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), яку очолив директор заводу „Електронмаш” (м.Чернівці) кандидат технічних наук Михайлецький Зіновій Миколайович.

Перший випуск кафедри ЕОМ відбувся у 1992 році.

З 1993 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри ЕОМ став доцент Остапович М.В. У 1997 році відкрито набір на заочну форму навчання. В період 2000-2001 рр. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Ковалюк Захар Дмитрович.

09.04.2001 року вченою радою університету прийнято рішення про перейменування кафедри ЕОМ на кафедру комп’ютерних систем та мереж (КСМ). З 2002 року її очолює доктор фізико-математичних наук, професор Мельничук Степан Васильович, нині ректор Чернівецького національного університету.

З 20.02.2004 року кафедра КСМ ввійшла до складу новоствореного в ЧНУ факультету комп’ютерних наук.

За роки існування кафедри до професорсько-викладацького складу входили: к.т.н. Михайлецький З.М., к.ф-м.н.  Кроншевський І.М., к.ф-м.н. Борець М.Я., к.ф-м.н.  Бутковський Ю.В., к.ф-м.н.  Лопатюк С.В., к.ф-м.н.  Ніцович В.В., к.ф-м.н.  Кановський І.Я., Колесніков М.М., Ткаченко І.В., к.ф-м.н. Остапович М.В.,  к.ф-м.н. Мунтяну Р.П., к.ф-м.н. Тарновецький В.В., Чалапчій Ю.Ю., Режко Д.В., к.ф-м.н. Гультай Л.Л., к.ф-м.н. Стець О.В., к.ф-м.н. Остапович М.В., д.ф-м.н. Ковалюк З.Д., к.т.н. Ляшкевич В.Я., Омельянюк Н.В., к.ф-м.н. Гімчинський О.Г., Веселовський А.О., Гуржуй Р.Д., Рогов Р.В., Скрипський М.І., Кузик Ю.М.