Історія кафедри

Сьогодні, у час активного розвитку високих технологій, важко уявити підприємство, організацію або навіть успішних приватних підприємців, які б не використовували інформаційні технології. Враховуючи відповідні тенденції, 25 серпня 2010 року на базі кафедри вищої математики, комп’ютерної техніки та інформаційних систем у Буковинській державній фінансовій академії було створено кафедру комп’ютерних дисциплін, яку згодом було перейменовано у кафедру комп’ютерних наук. Після реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету у 2016 році, кафедра стала структурним підрозділом відділу комп’ютерних технологій інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

За час існування, кафедру очолювали к.ф.-м.н. Прохоров Г.В., к.ф.-м.н. Ковальчук М.Л., к.ф.-м.н. Нікітін А.В., д.т.н. Стеценко І.В., д.т.н. Ащеулов А.А. З вересня 2016 року кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук Ушенко Юрій Олександрович.

На даний момент підготовка фахівців забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами: д.ф.-м.н. Ушенко Ю.О., д.ф.-м.н. Ясинський В.К., д.т.н. Голуб С.В., к.ф.-м.н. Довгунь А.Я., к.ф.-м.н. Ковальчук М.Л, к.ф.-м.н. Леонтьєва Н.Р., к.б.н. Талах М.В., к.ф.-м.н. Томка Ю.Я., к.п.н. Яцько О.М., Галочкін О.В., к.ф.-м.н. Горський М.П. та к.ф.-м.н. Сопронюк Є.Ф.

З початку свого існування кафедра розпочала підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Згодом було ліцензовано спеціальність 7(8).05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» та розпочато підготовку спеціалістів та магістрів.

З 2016 року кафедрою здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології за новітньою спеціалізацією – інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах.

Фахівці вказаної спеціальності користуються високим попитом на сучасному ринку інформаційних технологій та послуг. Розробка та проектування інформаційних систем, вирішення проблем впровадження інформаційних технологій у виробничі умови, розробка моделей бізнес-процесів, формулювання вимог бізнесу до розроблюваного програмного забезпечення – це завдання, які вирішуються такими фахівцями.

Одним з нових напрямів діяльності кафедри є підготовка аналітиків комп’ютерних систем. Діяльність аналітика спрямована на пошук нових принципів організації підприємства та впровадження більш ефективних систем управління бізнес-процесами, створення та використання прикладних інформаційних систем в різноманітних галузях – економіка, фінанси, екологія, страхування та інших.

Навчальний процес забезпечується навчально-методичною літературою, засобами електронного навчання, комп’ютерним обладнанням. Заняття проводяться в сучасних комп’ютерних класах, обладнаних дротовим та Wi-Fi доступом до мережі Інтернет.

Кафедра комп’ютерних наук проводить підготовку фахівців при підтримці тісних зв’язків з компаніями SoftServe, LanGate, GlobalDigit, CoderLogics та інших. Після проходження практики у вище наведених організаціях найкращі студенти мають змогу працевлаштуватися в них.

Для проведення занять запрошуються кваліфіковані ІТ-фахівці, провідні викладачі вузів України та зарубіжжя. Зокрема, в 2015 році кафедру комп’ютерних наук відвідав професор університету Айдахо (США) Роберт Хіромото, який також провів лекції для студентів комп’ютерного спрямування.

 

Бібліометрика української науки. Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні показники використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності вчених. Останнім часом завдяки сервісам Google Scholar з’явилася можливість представлення бібліометричних профілів наукових колективів.

Колектив кафедри комп’ютерних наук складається з молодих талановитих педагогів-науковців, які вдало поєднують викладання комп’ютерних дисциплін з новітніми науковими розробками в цій галузі, працюючи з колегами фізиками, оптиками, інженерами, матеріалознавцями. Дані зусилля вивело колектив кафедри комп’ютерних наук на 46 місце серед 632 наукових колективів серед усіх університетів України.

За результатами рейтингового оцінювання роботи кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (за період роботи 2015-2017 року) кафедра комп’ютерних наук  потрапила у трійку кращих кафедруніверситету