Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Фізика. Електроніка.

Архів випусків вісника.

До збірника увійшли статті з розділів: теоретична фізика, мікроелектроніка, оптоелектроніка, фізика напівпровідникових матеріалів, фізика твердого тіла, матеріалознавство, радіотехніка, термоелектрика, твердотільна електроніка.

The collection includes articles on such sections: theoretical physics, micro-electronics, optoelectronics, physics of semiconductor materials, solid state physics, material science, radioengineering, thermoelectricity and solid-state electronics.

Друкується за ухвалою вченої ради Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Редколегія випуску:

науковий редактор – д. фіз.-мат. н., проф. Мельничук С.В.
заступник наукового редактора – д. фіз.-мат. н., проф. Фодчук І.М.д. фіз.-мат. н., проф. Ангельський О.В.
д. т. н., проф. Політанський Л.Ф.
д. фіз.-мат. н., академік НАНУ, проф. Булавін Л.А.
д. фіз.-мат. н., проф. Прокопенко І.В.
д. фіз.-мат. н., проф. Венгренович Р.Д.
д. фіз.-мат. н., проф. Раранський М.Д.
д. т. н., проф. Годованюк В.М.
д. фіз.-мат. н., проф. Савчук А.Й.
д. т. н., проф. Готра З.Ю.   
д. фіз.-мат. н., проф. Ткач М.В.
д. фіз.-мат. н., проф. Гуцул І.В.
д. фіз.-мат. н., проф. Ушенко О.Г.
д. фіз.-мат. н., проф. Ковалюк З.Д.
д. хім. н., проф. Фреїк М.Д.
д. фіз.-мат. н., проф. Мар'янчук П.Д.
д. фіз.-мат. н., проф. Махній В.П.
д. фіз.-мат. н., член-кор. НАУ проф. Молодкін В.Б.
д. фіз.-мат. н. Новіков С.М. (відповідальний секретар)
к. фіз.-мат. н. Борча М.Д. (технічний секретар)

Адреса редакції:

58012 Чернівці, вул.Коцюбинського, 2.
тел. 4-48-34, E-mail: ss-dpt@chnu.cv.ua
Збірник входить до переліку наукових видань ВАК України
Свідоцтво Міністерства України у справах преси та інформації
№ 2158 серія КВ від 21.08.1996
Загальнодержавне видання

Правила оформлення статтей