Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2011 рік. Том 1, Вип 2.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 1, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 136 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Василевич Л.Ф., Клятченко Я.М., Михайлюк А.Ю., Михайлюк О.С., Огнівчук Л.М., Тарасенко В.П. Функціонально-орієнтоване проектування інформаційно-аналітичних систем. Аналіз чутливості та стабільності загального показника ефективності

6-17

2. Мельник В.А. Віртуальна лабораторія реконфігуровних прискорювачів з дистанційним доступом 18-23
3. Романкевич О.М., Сапсай Т.Г., Фесенюк А.П. Про один підхід до оцінки часу реконфігурації відмовостійких багатопроцесорних систем 24-27
4. Романкевич В.О., Майданюк І.В., Фесенюк А.П., Шкира Д.С. Генератор рівноважних векторів для проведення статистичних експериментів з GL-моделями 28-30
5. Майданюк И.В., Морозов К.В., Потапова Е.Р., Шурига А.В. Об одном свойстве GL-модели с минимальным количеством теряемых ребер 31-34
6. Волк М.А. Анализ распределенных имитационных моделей в гетерогенных вычислительных системах 35-39
7. Барковская О.Ю., Аксак Н.Г., Шкловец А.В. Сравнительный анализ итеративных методов скелетонизации 40-46
8. Жихаревич В.В., Миронів І.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження алгоритму розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів 47-52
9. Наконечний О.Г., Стащук Б.В., Репецький С.П. Комп’ютерне моделювання електричних властивостей невпорядкованих систем в моделі Хаббарда 53-58
10. Мусурівський В.І. Про стійкість імпульсних динамічних систем із постійним запізненням при наявності марковських параметрів 59-66
11. Мельник А.М., Пасічник Р.М. Метод генерації проблемних ситуацій для тестування методологічних знань 67-72
12. Гуржуй Р.Д. Воробець Г.І. VHDL модель пристрою прискореного множення двійково-десяткових чисел 73-76
13. Яковлєва І. Д., Скрипський М.І. Захищений доступ та синхронізація баз даних 77-81
14. Угрин Д.І., Житарюк C.І. Застосування mapreduce (mr) у туристичній індустрії 82-87
15. Кораблёв Н.М., Фомичёв А.А., Кушнарёв М.В. Нечеткая классификация объектов на основе искусственных иммунных систем 88-94
16. Аксак Н.Г., Лебёдкина А.Ю., Хоменко О.В. Процедура обучения многослойной нейронной сети.  Топология передачи данных «звезда» 95-102
17. Кулик А.Я. Визначення довжини реалізації і частоти дискретизації для оцінки рівня завад в каналі зв’язку розподіленої комп’ютерної системи контролю 103-107
 18.  Шевчук Р.П. Проектування багатоканального транскодера стиснених мовних сигналів між GSM 06.20 та G.729A  108-113
19. Воробець Н.Г. Воробець Г.І. Імітаційне моделювання завадостійкості цифрової системи передачі даних з багаточастотним ущільненням каналу зв’язку 114-117
20. Семенякін В.С., Заболотня Т.М. Модифікований об’єктноорієнтований підхід до побудови програмних засобів моделювання фізичних процесів 118-124
21. Тронь В. В. Автоматизоване двоетапне керування процесом бункерного живлення паралельних технологічних ліній в умовах невизначеності 125-129
22. Купін А.І., Замятін Д.С., Щукін В.Б., Петрашенко А.В. Застосування методу Монте-Карло для комп’ютерного прогнозування якості сировини в умовах збагачувального виробництва 130-136
  Наукове видання 136

 

Весь випуск одним файлом