Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2011 рік. Том 2, Випуск 1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 2, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 124 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Евсеев С.П., Томашевский В.П. Исследование теоретико-кодовых схем для комплексного обеспечения безопасности и достоверности данных в информационных системах

6-13

2. Жихаревич В.В., Чайка Л.О., Камінська О.В., Овчар Р.І., Остапов С.Е. Система захищеного обміну даними на основі клітинних автоматів 14-18
3. Поморова О.В., Говорущенко Т.О., Козак М.В. Реалізація та дослідження нейромережної складової методу оцінювання та прогнозування якості програмного забезпечення 19-26
4. Тягунова М.Ю. Гибридный метод диспетчеризации заданий в распределенных компьютерных системах 27-31
5. Романюк В. В. Модель усунення часткових невизначеностей імовірнісного типу як мінімізація максимального дисбалансу 32-40
6. Ілащук М.С., Сопронюк Є.Ф., Сопронюк Ф.О. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору 41-46
7. Микийчук М.М. Алгоритм пошуку оптимального рішення при технічному контролі якості 47-49
8. Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я Сховища та простори даних – інформаційний фундамент систем прийняття рішень 50-63
9. Купін А.І., Музика І.О. Математична модель інтелектуального прийняття рішень в умовах гірничого виробництва 64-69
10. Тронь В.В. Концепція побудови системи автоматизованого керування процесом бункерного живлення  комплексу паралельних технологічних ліній 70-75
11. Житарюк C.І., Угрин Д.І. Моделювання реляційних даних для інтеграційних засобів збереження даних у сфері послуг 76-83
12. Франко Ю.П., Пітух І.Р. Оцінювання станів об’єкта управління на основі інтервального підходу 84-87
13. Квєтний Р.Н., Борщова І.П. Підхід до побудови системи уникнення зіткнення для безпілотних літаків на основі методу мінімізації ризиків 88-91
14. Бадерко І.В., Дікусар К.В., Полонська Н.О., Ситніков В.С., Теплечук А.М. Електронне управління характеристиками бензинового двигуна внутрішнього згорання для усунення детонації 92-100
15. Прохоров Г.В., Прохоров В.Г., Добровольський Ю.Г. Амплітудно-частотний перетворювач для введення даних в комп’ютер 101-104
16. Баловсяк С.В., Квак А.М. Апаратно-програмний комплекс для зчитування аналогового сигналу з сенсорів 105-112
17. Шкарупило В.В., Кудерметов Р.К. Комплексный подход к автоматизации композиции веб-сервисов 113-119
 18.  Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Кузь М.А., Ніколаєв А.М. Структурна організація системи моніторингу  120-124
  Наукове видання 124

 

Весь випуск одним файлом