Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2011 рік. Том 2, вип.2.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 2, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 104 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Скатков А.В., Воронин Д.Ю. Управление вычислительными ресурсами распределенных критических   инфраструктур 6-12
2. Дьячук Т.С. Определение приоритетов заданий в распределенной системе 13-19
3. Тягунова М.Ю. Вычислительная сложность гибридного алгоритма 20-24
4. Мусурівський В.І. Про умови оптимальності задачі керування системами випадкової структури із постійним запізненням 25-29
5. Ситников В.С., Троян А.П. Динамическое планирование действий автономной мобильной робототехнической системы 30-33
6. Коцур М.П., Руснак М.А. Метод оптимізації об’єктів з розподіленими параметрами 34-36
7. Николайчук Я.М., Погонець І.О., Воронич А.Р., Албанський І.Б. Теорія та процесори визначення інформаційної міри ентропії на основі кореляційних функцій 37-44
8. Гладюк В.М. Обгрунтування вибору АЦП у комп’ютерній системі контролю управління  пневмотранспортних систем 45-51
9. Воробец Г.И., Воропаева С.Л., Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г., Юрьев В.Г. Модуль спряження вимірювального приладу з персональним комп’ютером 52-55
10. Баловсяк С.В., Фодчук І.М. Програмне забезпечення для автоматизованого керування Х-променевими дифрактометрами 56-61
11. Майків І.М. Організація процесів опрацювання повідомлень у контролерах послідовних інтерфейсів 62-71
12. Лисенко С.М. Метод побудови захищених послідовностей та генерації детекторів для діагностування  комп’ютерних систем на наявність троянських програм 72-76
13. Тітова В.Ю., Мостовий О.С., Богач Р.О. Інтелектуальний метод на основі штучних нейронних мереж  для класифікації вимог до програмного забезпечення за ступенем важливості 77-83
14. Межуєв В.І. Синтаксис мов предметно-орієнтованого математичного моделювання програмних систем 84-88
15. Федорук П.І., Масловський С.М. Адаптивна передача знань із використанням багатопараметричної моделі студента 89-94
16. Микийчук М.М., Пацарнюк Я.В., Столярчук П.Г. Метод оцінювання відповідності метрологічного забезпечення виробництва 95-97
17. Олар О.Я., Ляшкевич В.Я. Реалізація та дослідження узагальненої формальної моделі процесу інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів 98-104
     

 

Весь випуск одним файлом