Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2011 рік. Том 2, Вип 3.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 2, Випуск 3. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 106 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Биленко А.А. Функциональный язык программирования для реализации графов алгоритмов реконфигурируемых вычислительных систем

6-9

2. Киричек Г.Г., Киричек О.О. Модель системи оцінки ідентичності програмного коду 10-17
3. Черепинский В.Л., Касьян К.Н., Луценко Н.В. Оптимизация запросов к СУБД MySql в Web- приложениях 18-21
4. Изварин И. В. Минимальный набор элементарных операций для работы с семантической базой данных документов с различным реквизитным содержанием 22-27
5. Тягунов Д.В., Касьян К.Н. Применение алгоритма поиска нечетких дубликатов текста в задачах семантического анализа поисковых запросов 28-31
6. Ліщинська Л.Б., Фурса С.Є., Рожкова Я.С., Чехместрук Р.Ю., Філинюк М.А. Оптоіммітансні логічні елементи 32-35
7. Турченко І.В., Рощупкін О.Ю., Кочан В.В. Нейромережевий метод ідентифікації характеристики перетворення мультисенсора 36-41
8. Ілащук М.С., Сопронюк Є.Ф. Критерії практичної стійкості систем зі зміною вимірності фазового простору за наявності збурень 42-48
9. Шайко-Шайковский О.Г., Тимофієва Є.М., КлепиковськийА.В. Комп’ютерне моделювання вібростійкості багатокаскадних конструкцій 49-52
10. Гущин И.В. Влияние аддитивного шума на формирование пространственной структуры в модели конвекции Проктора-Сивашинского 53-56
11. Лукашенко А.Г., Лукашенко Д.А., Лукашенко В.А., Лукашенко В.М. Экспериментальные исследования модели распределителя сигналов для пятикоординатного лазерного технологического комплекса 57-61
12. Еліяшів О.М., Храпко С.М., Політанський Л.Ф. Генератор гіперхаотичних коливань на основі схем чуа 62-65
13. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Марусенкова Т.А., Ільканич В.Ю. Схемні та структурні моделі розщеплених холлівських структур 66-72
14. Ліщина В.О., Ліщина Н.М. Алгоритми реалізації розв'язання крайової задачі аеродинаміки верхових пожеж 73-76
15. Кущ С.М., Шутовський В.О. Оцінка ризиків ІБ ІТС на основі графу атак з нечіткими ваговими коефіцієнтами 77-79
16. Погонець І.О. Розробка структур та функціональних характеристик комп’ютерної системи діагностування станів складних промислових об’єктів 80-84
17. Гресь О.В., Косован Г.В., Шпатар П.М., Ластівка Г.І. Блочне шифрування інформації з використанням детермінованих хаотичних систем 85-91
 18. Іляш Ю.Ю. Узагальнений рекурентно-адаптивний метод зменшення надлишковості інформаційних потоків  92-97
 19. Пасічник В.В., Іванущак Н.М. Моделювання еволюційної динаміки комп’ютерних мереж 98-106
  Наукове видання 106

 

Весь випуск одним файлом