Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2011 рік. Том 2, Вип 4.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 2, Випуск 4. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 100 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Веселовський А.О., Дейбук В.Г. Синтез завадостійких квантових суматорів на зворотних логічних елементах

6-11

2. Мельник В.А. Реалізація в програмованих логічних інтегральних схемах паралельної пам’яті з фіксованим впорядкованим доступом 12-16
3. Каун Ю.В. Буферна сортувальна пам’ять комутаторів 17-21
4. Виклюк Я. І. Сучасний стан математичного моделювання в туристичній галузі (огляд) 22-29
5. Проскурин Н.П., Костенко В.Л., Касьяненко И.В.Микромощная оптоэлектронная логика и интерфейсы: параметры моделей ОВЧ, УВЧ схем для цифровых автоматов и компьютерных систем 30-37
6. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Марусенкова Т.А. Чотирививідна розщеплена холлівська структура сенсора трикоординатного вимірювання магнітного поля 38-43
7. Дубчак Л.О. Модель апаратного засобу вибору методу модулярного експоненціювання 44-48
8. Цзюнь Су, Саченко А. Поиск оптимального маршрута передачи данных в беспроводной сенсорной сети на основе муравьиного алгоритма 49-54
9. Поліновський В.В. Обрахунок часу передавання керуючих сигналів в сучасних інтелектуальних мережах 55-60
10. Коцур М.П., Руснак М.А. Узагальнення принципу максимуму до оптимізації об’єктів з розподіленими параметрами 61-64
11. Тягунова М.Ю., Кудерметов Р.К., Тягунов Д.В., Паромова Т.А. Результаты работы гибридного метода при параллельной реализации 65-68
12. Скрупский С.Ю. Повышение производительности распределенных систем компрессии видеоинформации 69-79
13. Шкарупило В.В., Кудерметов Р.К. Сравнительный анализ подходов к реализации процесса автоматизированного синтеза композитных WEB-сервисов 80-84
14. Караченцев В.Є., Ліщина В.О. Завади в електронних системах та їх характеристики 85-89
15. Шабашкевич Б.Г., Добровольський Ю.Г., Кузенко В.Ю. Комп’ютеризований спосіб зменшення фонової освітленості при вимірюванні параметрів оптичного випромінювання 90-94
16. Киричек Г.Г. Формування та ефективність впровадження інформаційної системи ВНЗ 95-100
  Наукове видання  

 

Весь випуск одним файлом