Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2012 рік. Том 3, Вип.1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 3, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 100 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Мельник В., Степанов В., Сарайрех З. Система розподілу обчислювального навантаження між хост-комп’ютером та самоконфігуровним прискорювачем

6-16

2. Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Завадостійке декодування циклічних кодів на основі клітинно-автоматного алгоритму 17-20
3. Кулик А.Я., Кривогубченко Д.С., Іванов Ю.Ю. Зниження обчислювальної складності декодування для турбо-кодів стандартизованих DVB-RCS 21-25
4. Баловсяк С.В. Моделювання еволюції форми дерева за допомогою генетичних алгоритмів 26-33
5. Киричек Г.Г., Лаврищева А.О., Севрюк Є.О. Кластерна платформа центру інформаційного забезпечення вищого навчального закладу 34-39
6. Тягунова М.Ю. Эффективность распределения заданий в компьютерных системах 40-43
7. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Годинюк І.М., Марусенкова Т.А., Ільканич В.Ю. Універсальні схеми заміщення SPICE моделей гальваномагнітних сенсорів 44-53
8. Кочан О.В., Биковий П.Є., Чирка М.І., Васильків Н.М., Кочан В.В. Дослідження впливу швидкості дрейфу термопар на похибку корекції їх неоднорідності 54-62
9. Рудак С.М., Мельничук С.І. Інформаційно-вимірювальна повірочна система з ентропійним перетворювачем витрати завихреного потоку 63-67
10. Шаховська Н.Б., Виклюк Я.І. Метод формування відповіді  на запит до простору даних 68-74
11. Romanuke V.V. Combining the backpropagation algorithm training functions for a bit map character recognition problem under noise with feed-forward neural network 75-80
12. Лукашів Т.О. Про існування оптимального керування для задачі стабілізації лінійних стохастичних динамічних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями 81-86
13. Турупалов В.В. Основные требования к промышленным телекоммуникационным системам крупных технологических предприятий 87-89
14. Игнатенко Е.Г. Исследование параметров поведения информационного трафика 90-93
15. Червінська Н.В. Використання апарату мереж Петрі для моделювання динаміки шахтного водовідливу 94-99
  реквізити 100

 

Весь випуск одним файлом