Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2012 рік. Том 3, Випуск 1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 3, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 124 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Евсеев С.П., Томашевский В.П. Исследование теоретико-кодовых схем для комплексного обеспечения безопасности и достоверности данных в информационных системах 6-14
2. Юрич М.Ю. Анализ систем и методов балансировки нагрузки вычислительных систем 14-19
3. Мельник А.О., Мельник В.А., Зіяд Сарайрех Використання реконфігуровних прискорювачів для підвищення продуктивності персональних комп’ютерів 20-25
4. Брус А.А., Дикусар Е.В., Ситников В.С., Яценко Т.П. Коррекция характеристик перестраиваемой компоненты при использовании алгоритма скользящего среднего 26-30
5. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів 31-41
6. Сгадов С.А. Применение сетевой концепции к схемотехнике компьютера 42-45
7. Максимов Б.В. Структурная декомпозиция систем автоматического управления 46-50
8. Кулик А.Я., Кулик Я.А. Використання медіанного фільтра у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах 51-54
9. Точилін С.Д. Продуктивність Java та PHP Internet-додатків пошуку в даних СКБД MySQL 55-57
10. Сопронюк Є.Ф., Сопронюк Ф.О. Спостережуваність сингулярно збурених лінійних систем зі зміною вимірності фазового простору 58-61
11. Пелешко Д.Д., Кустра Н.О., Ковальчук А.М. Зміна роздільної здатності зображень на основі власних векторів матриць-операторів індукованих з піксельних наборів 62-66
12. Валь Л.О., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Застосування клітинних автоматів для генерування бінарних псевдовипадкових послідовностей 67-72
13. Жихаревич В.В., Журат А.І., Галіна О.В. Дослідження та розробка алгоритму автоматизованої оптимазації розкладу учбового процесу на основі імовірнісних асинхронних клітинних автоматів 73-79
14. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Остапов С.Е., Фочук П.М. Програмний комплекс візуалізації та аналізу точкових дефектів у напівпровідникових кристалах 80-84
15. Шевчук Р.П., Сівак І.Я., Гончар Т.В. Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту 85-91
16. Пшеничний О.Ю. Аналіз методів дослідження статистичних процесів та можливості їх застосування до прогнозування розвитку епідемій 92-97
17. Привалов М.В. Виділення проекцій пухлин на КТ-зображеннях із застосуванням нейромережевого класифікатора 98-104
     

 

Весь випуск одним файлом