Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2013 рік. Том 4, Випуск 4.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 4, Випуск 4. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 148 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Мельник А.О. Пам'ять із впорядкованим доступом на основі багатоблокової пам’яті з довільним доступом

6-15

2. Мельник В.А. Характеристики часової складності процесів опрацювання інформації в самоконфігуровній комп’ютерній системі 16-25
3. Савка Н.Я. Класифікатор  на  базі  штучних  нейронних  мереж  радіального  типу 26-31
4. Врублєвський А. Р., Лісовий І. П. Математичні моделі систем керування навантаженням на базисі нечіткої логіки 32-36
5. Добровольський Ю. Г., Купко О. Д. Оцінка просторових похибок визначення яскравості сцен у комп’ютерній графіці 37-42
6. Шпортько О. В. Оптимізація застосування модифікованого формату словникової компресії Deflate у процесі прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат 43-55
7. Romanuke V. V. A 2-layer perceptron performance improvement in classifying turned-scaled monochrome 60×80 images via training through turned-scaled images with pixel distortion 56-65
8. Габуза Т.В., Сопронюк Ф.О. Принцип максимуму для систем із післядією та зміною вимірності фазового простору 66-73
9. Гоголева Н.Ф. Задача про рух по інерції двох гіроскопів Лагранжа, сполучених неголономним шарніром: інтегрований випадок 74-77
10. Зайцева Е.Є.,  Воропаєва В.Я.,  Долгіх І.П. Інформаційна  технологія  управління  рухом  кар’єрного  автотранспорту 78-83
11. Карпінець Б.І., Ширмовська Н.Г., Ширмовський Г.Я. Моделі  ефективності  безперервного  контролю  ізоляції  обмоток  підстанційних  силових  трансформаторів 84-87
12. Савицький С. М. Математичне моделювання теплового інерційного об’єкту за допомогою програмного комплексу ANSYS 88-94
13. Касьянюк В.С. Адаптивні антенні решітки: парето - оптимальне оцінювання 95-99
14. Томка Ю.Я., Ковальчук М.Л.  Комп’ютерне моделювання ризиків інвестиційної діяльності на основі вейвлет-апарату 100-110
15. Чернов В.М, Данайлакий О.Г., Ковальчук М.Л.  Температурні режими процесів обчислювальних систем 111-114
16. Євсеєва О. Г. Використання методів інженерії знань у навчанні математики студентів технічного університету 115-121
17. Jotsov V. S. Applications of advanced analytics methods in education 122-129
 18. Kalinenko N., Krasnopolskyi V., Serebryakov A. Innovative teaching methods  130-135
 19. Подчашинський Ю.О., Воронова Т.С., Шаповалова О.О. Алгоритмічні  методи  підвищення  точності вимірювальної  інформації  про  механічні  величини в автоматизованих  системах 136-141
 20. Проскурін М.П. Оптичні інтерфейси цифрових інтегральних схем на Si підкладках 142-148
  Реквізити наукового видання 148

 

Весь випуск одним файлом