Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2013 рік. Том 4, Вип.1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 4, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 108 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Мельник А.О., Мороз І.В., Ваврук Є.Я. Алгоритм опису контурів об’єктів за бінарними зображеннями та його реалізація

6-11

2. Мельник В.А., Броді О.В. Архітектурні особливості та тенденції розвитку спеціалізованих апаратних прискорювачів обчислень 12-20
3. Кебкало О.С., Михайлюк А.Ю., Сапсай Т.Г., Тарасенко В.П. Функціонально-орієнтоване проектування інформаційно-аналітичних систем освітнього спрямування на основі попередньо сформованих профілів 21-36
4. Межуєв Віталій, Кортес Хосе Італо Аналіз застосовності універсальних (уніфікованих) мов до моделювання предметних областей 37-41
5. Олар О.Я., Ляшкевич В.Я. Оцінка приросту ефективності сховища знань у процесі діагностування комп’ютерних засобів 42-47
6. Шпіцер А. Метод розв’язання проблеми hot-spot в алгоритмах на базі xy алгоритму шляхом організації системи головний-підлеглий 48-53
7. Малик І.В. Побудова оптимальної стратегії для узагальненої моделі Кокса-Росса-Рубінштейна 54-57
8. Антонюк С.В. Достатні умови існування оптимального керування для стохастичних динамічних систем Іто-Cкорохода з нескінченною післядією 58-61
9. Скрипський Мик.І., Скрипський Мих.І., Воробець М.М., Воробець Г.І. Структурно-функціональна організація програмного комплексу для моделювання поширення забруднень в атмосфері за допомогою «хмарних» обчислень 62-66
10. Чернышев Н.Н. Моделирование динамических процессов в системе робастного управления процессом получения сернистого ангидрида 67-70
11. Микийчук М.М.Декомпозиція функції якості системи метрологічного забезпечення 71-75
12. Воропаєва В.Я. Аналіз пропускної здатності комірки мережі радіодоступу UTRAN стандарту UMTS 76-79
13. Батир С.C. Система управления потоками данных с элементами нечеткой логики 80-84
14. Якимів Р.М. Виділення потенційно небезпечних фрагментів сигналів електромагнітної дефектоскопії рейок з використанням штучних нейронних мереж 85-88
15. Возна Н.Я., Боднар Д.І., Цанько Р.В. Формалізація системних характеристик об’єктів управління інтерактивних комп’ютерних систем 89-94
16. Николайчук Я.М., Ляшенко О.М., Гуменний П.В. Рекурентні кодові шкали на основі вертикально-інформаційної технології 95-100
17. Маренич К.М. Обгрунтування інформаційного параметру для запровадження автоматичного відокремлення зворотних енергетичних потоків промислових електромереж 101-108
  реквізити 108

 

Весь випуск одним файлом