Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2013 рік. Том 4, Вип.2.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 4, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 108 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Вовченко О.В. Вплив помилки синхронізації на завадостійкість системи передачі інформації шумовими сигналами

6-10

2. Журавель П.Д. Організація множинного доступу в системах передачі даних шумовими сигналами із використанням ортогоналізації сигналів передавача 11-15
3. Павленко С.В., Гидулян В.И., Илуца А.С., Павленко В.Д. Идентификация каналов связи в виде моделей Вольтерра во временной области 16-20
4. Романишин Ю.М., ПетрицькаС.Р. Побудова спайк-послідовностей для процедури навчання спайк-нейронної мережі 21-25
5. Савенко О.С., Лисенко С.М., Крищук А.Ф. Графічна модель ботнет мереж 26-30
6. Славко О.Г. Адаптивний метод керування потоком мережних даних в умовах параметричної невизначеності при забезпеченні QoS 31-35
7. Лебединський І.Л., Загородня Т.М. Cтруктура бази даних для підготовки навчально-методичного матеріалу з метою формування загальних та спеціальних компетенцій 36-40
8. Лунькова Г.В., Шабатура Ю.В. Нечіткі моделі в дослідженнях умов оптимальності процесу експлуатації озброєння та військової техніки у військовому навчальному закладі 41-46
9. Галкин Д.А., Филатова А.Е., Поворознюк А.И. Выбор архитектуры нейронечеткой сети для построения диагностической модели митохондриальных заболеваний 47-51
10. Мельникова Н.І. Застосування теорії скінченного автомату при дослідженні ефективності лікування пацієнтів 52-61
11. Говорущенко Т.О. Типи проектів програмного забезпечення 62-66
12. Межуєв В.І. Створення OWL-DL онтологій розподілених паралельних програмних систем 67-71
13. Антонюк С.В. Наближена побудова оптимального керування стохастичними динамічними системами Іто-Cкорохода з малим параметром 72-76
14. Міроненко Д.С. Використання ситуаційного планування виробництва на цеховому рівні машинобудівного підприємства 77-82
15. Кудря В.Г., Лємєхов Ю.О. Системне моделювання нанотехнологічної електроніки 83-88
16. Шабашкевич Б.Г., Добровольський Ю.Г., Юр’єв В.Г., Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Кузь М.А., Гуржуй Р.Д. Комп’ютеризований радіометр-дозиметр ультрафіолетового випромінювання Тензор-31М 89-93
17. Безгин А.А., Новоселов Е.А., Раифов Л.Э. Моделирование  в пакете CAD FEKO на примере симметричного вибратора 94-98
 18. Rajba S.W. Random transmission control for a wireless sensor network  99-103
 19. Стоян В. А., Двірничук К. В., Солом’янюк І. Г. Про результати тестування інтегральної моделі та розв’язку осесиметричної задачі динаміки товстого пружного шару 104-108
  реквізити 108

 

Весь випуск одним файлом