Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2013 р. Том 4, Вип. 3.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 4, Випуск 3. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 130 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Мельник В.А. Підвищення ефективності реконфігуровних комп’ютерних систем: проблеми та шляхи їх вирішення

6-12

2. Мельник А.О., Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. Сортувальні мережі відмінної від степені два розмірності 13-16
3. Парамонов А.И., Колесник А.В. Система видеонаблюдения с компонентной архитектурой 17-21
4. Пйонтко Н.В. Сегментування частково спотворених зображень на підставі методу визначення границь 22-26
5. Габуза Т.В., Сопронюк Ф.О. Оптимальне керування системами із післядією та зміною вимірності фазового простору 27-32
6. Сопронюк О.Л. Оптимальне оцінювання допусків на параметри у динамічних системах зі зміною вимірності фазового простору 33-39
7. Ілащук М.С. Сопронюк Ф.О. Оптимальне оцінювання процесу за параметрами у динамічних системах зі змінною розмірністю фазового простору 40-45
8. Антонюк С.В., Дорошенко І.В.Алгоритм побудови наближення до оптимального керування квазілінійними стохастичними динамічними системами Іто-Скорохода з малим параметром 46-52
9. Romanuke V.V. Classification error percentage decrement of two-layer perceptron for classifying scaled objects on the pattern of monochrome 60-by-80-images of 26 alphabet letters by training with pixel-distorted scaled images 53-64
10. Дегтяренко І.В., Чекунков О.С., Лозинська В.М. Модифікація механізму Auto-Bandwidth технології MPLS із використанням прогностичної моделі на базі нейромережі 65-70
11. Баловсяк С.В., Баловсяк О.С., Савчук О.П. Програмна модель системи керування для вертикальної посадки літальних апаратів 71-78
12. Газдюк К.П., Жихаревич В.В., Остапов С.Е.Особливості програмної реалізації моделей лісових пожеж на основі клітинних автоматів 79-83
13. Іванчук М.А., Малик І.В. Оцінка ефективності застосування кластерного аналізу та послідовного вальдівського аналізу для раннього прогнозування наявності ускладнень у важких клінічних хворих 84-89
14. Микийчук М.М., Пацарнюк Я.В. Метрологічний ризик якості продукції на етапі виготовлення 90-96
15. Гапак О. М. Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін математичного циклу студентами інженерних спеціальностей 97-101
16. Запара С.В., Бєляєв Ю.Б. Спостереження за діями користувача комп’ютеризованого робочого місця як засоби автоматизації методів виявлення знань предметної області 102-105
17. Воропаєва А.О. Методи оптимізації безпроводових мереж 106-111
 18. Молоковский И.А. Программный комплекс определения местоположения мобильных объектов  112-117
 19. Горбатенко М.Ю. Мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв`язків системи змішаних варіаційних рівнянь при інтегральних операторах спостережень 118-122
20. Шпортько О.В. , Сімашко В.Й. Застосування алгоритму переходу до коротших хеш-ланцюгів у процесі прогресуючого стиснення кольорових зображень без втрат 123-130
  реквізити 130

 

Весь випуск одним файлом