Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2014 рік. Том 5, Вип 1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 5, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 136 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Черкез Р.Г., Палагнюк К.Г. Комп’ютерне  проектування функціонально - градієнтних  матеріалів для проникних  термоелементів  у  режимі генерації  електричної  енергії

6-11

2. Добровольський Ю., Данилишин Р., Равлюк І., Скидан О. Програмне забезпечення для обробки динамічних даних, що поступають до персонального комп’ютера із засобу вимірювальної техніки 12-16
3. Молоковский И.А.  Влияние моды радиосигнала на затухание в условиях угольной выработки 17-21
4. Романюк И.С., Даналакий О.Г., Добровольский Ю.Г. Метод охлаждения активных тепловыделяющих зон процессоров вычислительных систем 22-27
5. Дрозд М.О. Проблема прихованих несправностей цифрових компонентів систем критичного застосування 28-33
6. Маєвський Д.А., Маєвська О.Д. Математичні моделі споживання електричної енергії оперативною пам’яттю комп’ютера 34-39
7. Коробко О.В., Кочанов В.Ю., Герасін О.С., Топалов А.М. Експериментальні  випробування  вогнестійкого  покриття  інтумісцентного  типу  з  використанням  комп’ютеризованого  вимірювального  комплексу 40-47
8. Пашко А.О. Моделювання субгауссових випадкових процесів в інформаційних системах 48-54
9. Дрозд Ю.В. Покращення показників суматора мантис за методом підготовки результатів 55-58
10. Мартинюк О.М., Сугак Г.С., Дрозд О.В. Модель тестування еволюційної системи 59-62
11. Шапорин Р.О. Миколюк М.А., Олешко Д.Н. Методика проектування розподілених інформаційних систем 63-68
12. Шаховська Н.Б., Черна Т. Архітектура системи квазіреферування множинних документів 69-75
13. Семенов Є.М., Остапов С.Е. Розпізнавання зашифрованого трафіку у VoIP - системах 76-80
14. Сопронюк О.Л. Оцінювання допусків на параметри у дискретних динамічних системах зі зміною вимірності фазового простору 81-85
15. Рубаненко О.Є., Бурикін О.Б., Малогулко Ю.В. Вдосконалення математичного забезпечення комп’ютерних систем оптимізації режимів локальних електричних систем з відновлювальними джерелами енергії 86-94
16. Ілащук М.С., Сопронюк Є.Ф. Параметрична оптимізація в системах зі змінною вимірністю фазового простору 95-100
17. Скрупский С.Ю. Оптимизация процессакомпрессии видеоинформации в распределенных системах 101-105
 18. Д’яченко Л.І., Мінов Є. В., Остапов С.Е. Метод оцінки та порівняння якості програм розпізнавання дефектів вирощування кристалів  106-111
 19. Габуза Т.В.. Сопронюк Ф.О. Умови трансверсальності у задачі оптимізації систем керування із запізненням та зміною вимірності фазового простору 112-119
 20. Нестеренко С.А., Тішин П.М., Шапоріна О.Л., Мілейко І.Г. Процедура оптимізації характеристик функціонування комп’ютерних мереж в умовах нечітко заданих параметрів 120-124
 21. Андріянов В.О. Метод створення екземплярів для генератора тестів на основі обчислювача здійснимості булевих формул 125-127
 22. Кремінь В.Т. Модифікація сигнальних перетворювачів ємнісних сенсорів на струмових конвеєрах 128-136

 

Весь випуск одним файлом