Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2015 рік. Том 6, Вип 1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 6, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 110 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Кремінь В.Т. Мультифункціональні режими сигнального перетворення в ємнісних сенсорних пристроях

6-13

2. Іларіонов О.Є., Кудренко С.О., Іванчук М.М. Аналіз технологій та інструментів для мережевої форензіки 14-20
3. Муляревич О., Голембо В.А. Вирішення проблем при розв’язанні динамічної асиметричної задачі комівояжера в умовах частково невідомих вхідних даних 21-26
4. Тронь В. В. Оптимізація  процесу  керування  збагаченням  технологічних  різновидів  залізорудної  сировини  з урахуванням  еколого-економічних  факторів 27-31
5. Лукашів Т.О. Проблема  існування  функцій  Ляпунова  для  систем  випадкової  структури  з  марковськими  перемиканнями 32-37
6. Полєтаєв В.В. Збір криміналістичних образів з носіїв та оперативної пам'яті 38-42
7. Превисокова Н.В. Алгоритм декодування на основі перетворень матриць систем Ґалуа у завадозахищеному інформаційному обміні 43-48
8. Соломко М.Т., Ольшанський П.В. Динаміка часу переносу в суматорах для ТЧБ Радемахера 49-60
9. Голуб Т.В. Тягунова М.Ю. Анализ методов построения диагностических систем 61-65
10. Воробець Г.І., Гуржуй Р.Д., Рогов Р.В., Стрєбєжєв В.В., Юрійчук І.М., Стребежев В.М. Реконфігуровний спецпроцесор на основі FPGA для моделювання характеристик та управління процесом синтезу багатошарових інтерференційних ІЧ фільтрів 66-70
11. Дорошенко І.В. Математичне моделювання та вибір сильного розв’язку систем стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з інтегральними контракторами та пуассоновими збуреннями 71-79
12. Шумиляк Л.М.,  Жихаревич В.В., Остапов С.Е.  Комп'ютерна система для моделювання, оптимізації та керування процесом зонного вирощування кристалів 80-85
13. Гребеняк А.В., Голембо В.А. Чотирирівнева архітектура автономного мобільного агента для децентралізованого самоорганізованого колективу 86-92
14. Голембо В.А, Бочкарьов О.Ю., Ромах А.В. Рівномірний розподіл ділянки сферичної поверхні колективом автономних мобільних агентів 93-100
15. Рубаненко О.Є., Сікорська О.В., Комар В.О. Комп'ютерне моделювання режимів локальних електричних систем з використанням їх еквівалентів 101-110
  Наукове видання
  Весь випуск одним файлом