Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2014 рік. Том 5, Випуск 2.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 5, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 136 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Кудерметов Р.К. Реализация  двухточечного  блочного  одношагового метода  интегрирования  с  использованием  Java-потоков

6-10

2. Комісарчук В.В., Остапов С.Е. Система захисту інформації на основі атрактора Лоренца та одномірного логістичного відображення 11-14
3. Несенчук А.А. Алгоритм синтеза характеристических полиномов с использованием расширенного корневого годографа 15-20
4. Пашко А.О., Шушарін Ю.В. Розв’язування лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами методами Монте - Карло 21-27
5. Донченко В.С.,  Зінько Т.П. Абстрактна схема перетворення Гока в задачах розпізнавання тексту 28-34
6. Яковлєв І.C., Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. Автоматичний аналіз впливу значень факторів ранжування сайту на релевантність до відповідного пошукового запиту 35-40
7. Защелкин К.В., Кузнецов Н.А., Дрозд А.В. Исследование основных характеристик FPGA-проектов при изменении кодов в блоках LUT 41-44
8. Opeiko O.F. Synthesis of cascad robust system with discrete proportional-integral controllers 45-51
9. Бабич Ю.І., Бабич М.І. Інформаційна система визначення типу сприйняття інформації для вибору індивідуальної стратегії відновлення кваліфікаційних знань 52-56
10. Рощупкіна Н.В., Саченко А.О., Баловсяк С.В., Рощупкін О.Ю. Дослідження  методу  обробки  сигналів багатопараметричних  сенсорів 57-64
11. Кудря В. Г. Удосконалення математичної моделі швидкодіючих електронних пристроїв 65-76
12. Кутін В.М., Рубаненко О.Є., Мисенко С.В. Вдосконалення комп’ютерних систем діагностування елегазових вимикачів 77-85
13. Лежнюк П.Д., Остра Н.В. Алгоритм аналізу чутливості математичної моделі неоднорідності  електроенергетичної системи та  вибір оптимального складу регулюючих пристроїв 86-94
14. Romanuke V. V. Model of tracking and classifying simple flat rectangular objects in one-direction straight motion by the optical flow method and two-layer perceptron universal approximator 95-109
15. Вацек Д.О., Остапов С.Е. Реалізація та дослідження блокового шифру на основі клітинних автоматів 110-113
16. Соломко М.Т., Ольшанський П.В. Оцінка часу переносу в суматорах з напівсуматором у першому розряді для теоретико-числового базису Радемахера 114-122
17. Кремінь В.Т  Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорів на струмових конвеєрах та їх SPICE моделі 123-129
 18. Коваленко К.О., Воробець Г.І. Інтелектуальна комп’ютерна система підтримки прийняття рішень для управління технологічними системами в усталених режимах  100-135
  реквізити 136

 

Весь випуск одним файлом