Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2016 рік. Том 7, Вип.1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 7, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 124 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Комар М. П. Підвищення стійкості комп’ютерних систем до кібератак

6-12

2. Миронів І. В., Жихаревич В. В, Остапов С. Е. Порівняльний аналіз методів розпізнавання тексту 13-21
3. Шушарін Ю. В., Луцишина Ж. В. Чисельне дослідження періодичної системи обслуговування диспетчерської служби 22-25
4. Лукашів Т.О. Стабілізація стохастичних динамічних систем випадкової структури з марковськими перемиканнями і дробово-лінійною невизначеністю 26-32
5. Голуб Т. В. Анализ методов построения классификаторов текстовых документов 33-37
6. Проскурін М.П. Особливості проектування, розрахунку і моделювання інтегральних мікропотужних ІЧ світлодіодів УВЧ діапазону для оптоелектронних цифрових ІС 38-45
7. Д’яченко Л. І., Мінов Є. В., Остапов С. Е., Фочук П. М., Халавка Ю. Б. Застосування інформаційних технологій для розпізнавання дефектів вирощування напівпровідникових кристалів 46-50
8. Антонюк С. В., Малик І. В. Стохастичне керування динамічними системами з післядією 51-60
9. Угрин Д. І., Воробець Г. І. Методика застосування алгоритму оптимізації колонії мурах для розвитку топології туристичних маршрутів 61-67
10. Вовнянка Р. В. Метод планування діяльності спеціалізованих інтелектуальних агентів з використанням онтологічного підходу 68-73
11. Киричек Г. Г. Ефективність розробки WEB сервісів для забезпечення якості послуг 74-81
12. Скрипський М. І., Воробець Г. І., Мельничук С. В. Порівняння ефективності використання OpenMP та MPI з однопотоковим виконанням обчислень 82-85
13. Донченко В. С., Назарага І. М. Знаходження темпу науково-теxнiчного пpогpеcу економіки України
86-91
14.  Баловсяк С. В., Одайська Х. С. Оцінка рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою виділення області інтересу методом сегментації  92-99
15.  Лопіт І.І., Мельник А.О., Мельник В.А. Оптимізація відображення програмних моделей постійної пам’яті в архітектуру ПЛІС комбінованим методом словника і кодування довжин серій  100-108
16.  Рощупкіна Н. В., Саченко А. О., Кочан В. В., Рощупкін О. Ю., Пшеничний О.О. Підвищення стійкості до випадкових похибок адаптивно нейро-нечіткого методу інтелектуалізації обробки даних багатопараметричних сенсорів  109-116
17.  Пашко А.О., Костецький О.М. Інформаційна технологія  моніторингу та формування врожаю озимих культур  117-123
  Наукове видання
  Весь випуск одним файлом