Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2016 рік. Том 7, Вип.2.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 7, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 120 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Мельник А. О., Козак Н. Б. Метод та засоби автоматичного генерування програмного коду для графічних прискорювачів обчислень

6-11

2. Угрин Д. І., Шевчук С. Ф., Клічук О. Р., Баляснікова О. А. Моделювання оптимізації транспортних задач туризму модифікованим алгоритмом мурашиної колонії 12-19
3. Васильків Н. М., Дубчак Л. О., Лендюк Т. В., Турченко І. В. Нечітка система розподілу завдань для тестування студентів 20-24
4. Комар М. П. Зменшення розмірності даних для систем виявлення вторгнень на основі нейронної мережі глибокої довіри 25-31
5. Киричек Г. Г., Овчар А. О. Система захисту даних при передачі в мережі 32-39
6. Romanuke V. V. Optimizing 2-layer perceptron size and pixel-to-turn-scale standard deviations ratio for training on turned-scaled objects under normally distributed feature distortion in classifying turned-scaled objects 40-52
7. Клушин Ю. С. Зменшення кількості станів марківського процесу при виконанні складних програмних комплексів на паралельних комп’ютерах 53-62
8. Лазорик В. В., Бойчук М.В. Cтохастичне економіко-математичне моделювання оптимального розвитку статичної міжгалузевої економіки з інвестиційним запізненням 63-74
9. Баловсяк С. В., Одайська Х. С , Рощупкіна Н. В. Визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом фільтрації 75-82
10. Гордіца В. Е. Воробець Г. І. Оцінка ресурсоємності FPGA Xilinx для реалізації спецпроцесорів кодування/декодування сигнально кодових конструкцій 83-87
11. Воробець Г. І., Костенюк Н. Г., Мельничук С.В. Особливості застосування сигнально-кодових конструкцій на основі фазової і частотної маніпуляції для ущільнення цифрових потоків даних 88-92
12. Баловсяк О.С., Сенів М. М. Прогнозування часу виконання навчальних завдань за допомогою штучних нейронних мереж 93-98
13. Пастернак І. І. Принципи побудови спеціального середовища діагностики вузлів комунікаційної мережі 99-107
14. Гребеняк А.В., Голембо В.А. Побудова колективу автономних мобільних агентів у геометричні формації 108-115
15. Загородня Д.І., Гросман У., Крилов В.М, Дорош В.І. Метод  виділення  контурів  зображень  з  використанням  вейвлет-перетворень 116-123
  Наукове видання
  Весь випуск одним файлом