Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2017 рік. Том 8, Вип.1.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 8, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 100 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Остапов С.Е., Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Застосування  методу  рухомих  клітинних  автоматів до  моделювання  руху  черв’якоподібних організмів

6-9

2. Баловсяк С.В., Пшеничний О.О. Порівняння можливостей використання пасивних та активних далекомірів при побудові карти глибини сцени 10-15
3. Талах М.В., Томка Ю.Я. Можливості використання Hadoop та R для аналізу великих масивів геопросторових даних 16-20
4. Яцько О.М. Сфери застосування інтелектуального аналізу даних 21-27
5. Сергєєв О.Д., Ільяшенко М.Б. Розпізнавання дорожньої розмітки за допомогою OpenCV 28-36
6. Томка Ю.Я. Імплементація згорткової нейронної мережі засобами бібліотеки машинного навчання TensorFlow 37-46
7. Галочкін О.В., Галочкіна О.О., Жихаревич В.М. Моделювання глибини проплавленого шару при лазерному опроміненні поверхні напівпровідника 47-50
8. Ковальчук М.Л., Лучин П.В. Інформаційна система для аналітичної обробки даних моніторингу соціально-економічного розвитку  51-55
9. Довгунь А.Я. Стабілізація дифузійних стохастичних динамічних систем з врахуванням зовнішніх випадкових збурень 56-59
10. Лукашів Т.О., Якозина В.Е. Різницева модель динаміки популяції з марковськими параметрами і перемиканнями 60-64
11. Бойчук М.В., Лазорик В.В. Стохастичне економіко-математичне моделювання оптимального розвитку динамічної міжгалузевої економіки із інвестиційним запізненням 65-78
12. IvanchukM.A, Malyk  I.V. Building a separation domain as a way of solving the linear classification problem 79-85
13. Пастернак І.І. Інтеграція додаткових функцій в спеціалізоване середовище діагностики кіберфізичних систем для контролю вузлів корпоративної мережі (огляд технології та приклад апробації)
86-100
     
     
  Наукове видання
  Весь випуск одним файлом