Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2017 рік. Том 8, Вип.2.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 8, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 100 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Гергележиу О.Г., Талах М.В. Автоматизована система моніторингу показників стану рослинного покриву на основі супутникових зображень

6-12

2. Рощупкіна Н.В. Стан і перспективи застосування технології ANFIS для обробки сигналів сенсорів  (огляд) 13-21
3. Яцько О.М. Застосування OLAP-технологій в економічній галузі України 22-30
4. Галочкіна О.О., Галочкін О.В. Комплексний захист інформації в корпоративних інформаційних системах 31-35
5. Ковальчук М.Л., Уштан П.І. Переваги та недоліки навчання багатошарової нейронної мережі з використанням генетичного алгоритму 36-39
6. Томка Ю.Я., Талах М.В. Практичні аспекти формування навчальних/тестових вибірок для згорткових нейронних мереж 40-51
7. Довгунь А.Я. Критерій абсолютної стійкості розв’язків стохастичних дифузійних динамічних систем автоматичного регулювання з зовнішніми збуреннями 52-55
8. Лукашів Т.О. Оптимальне керування дискретних систем з невизначеностями та марковськими параметрами і перемиканнями  56-62
9. Іванчук М.А., Малик І.В. Зменшення об’єму вибірок під час розв’язання задачі лінійної класифікації 63-72
10. Дорошенеко І.В., Циба Н.В. Застосування методу стохастичних функціоналів Ляпунова-Красовського до реальних задач з марковськими перемиканнями 73-76
11. Малик І.В., Кнігніцька Т.В. Методи машинного навчання для статистичної обробки медичних даних 77-85
12. Голембо В.А., Мельніков Р.Г. Самоорганізація групи безпілотних літальних апаратів 86-92
13. Мельник А.О. До питання створення моделі обчислень в комп’ютері за готовністю даних
93-99
     
     
  Наукове видання
  Весь випуск одним файлом