Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 142 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Мельничук С.В. Комп’ютерна інженерія в Чернівецькому національному університеті 6-8
2. Черкаський М.В. Перші вітчизняні спецпроцесори 9-13
3. Макаров В.В., Жабина В.В. Вычисление логарифма при поразрядном вводе и выводе информации 14-18
4. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Метод перетворення графічного подання алгоритму в його апаратну модель 19-23
5. Воробець О.І., Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Мельничук С.В. Апаратно-програмне узгодження інтерфейсів GPIB і Centronics 24-28
6. Скобцов Ю.А., Скобцов В.Ю., Хинди Ш.Н. Генерация тестов для последовательностных схем с использованием кратной стратегии наблюдения выходных сигналов 29-36
7. Биленко А.А., Ситников В.С. Компьютерная система сжатия и восстановления многомерных сигналов на основе вейвлет-преобразований 37-42
8. Белокопытов Д.О., Шутеев Э.И. Адаптивный метод получения весовой функции для селекции постоянной составляющей сигналов 43-49
9. Дедів Л.Є. Імітаційна модель електрокардіосигналу на основі кусково-періодичного корельованоо випадкового процесу із врахуванням його циркадної динаміки 50-53
10. Григорьев А.В., Мартыненко Т.В. Усовершенствование метода эволюционного синтеза для повышения скорости обработки изображений гистологических срезов 54-59
11. Sudacevschi V., Ababii V. Control Systems Design Based on Petri Nets 60-66
12. Графов Р.П., Мітасов І.І. Вдосконалення передачі даних по комутованих лініях телефонних мереж загального користування 67-72
13. Воробець Н.Г., Воробець Г.І. Система передачі даних з використанням багатопозиційного цифрового коду 73-76
14. Купін А.І. Оцінка статичних параметрів штучних нейроструктур, призначених для керування нелінійними динамічними об’єктами 77-82
15. Васько В.В., Сопронюк Є.Ф., Сопронюк Ф.О. Керованість сингулярно збурених лінійних систем зі зміною вимірності фазового простору 83-87
16. Mezhuyev V., Verhulst E. Opencomrtos Visual Modeling Environment: the Tool for Distributed parallel Applications Development 88-94
17. Сакада О. М. Методика застосування концепції Self-Aware для розробки відмовостійкого програмного забезпечення 95-101
18. Поморова О.В., Чайковський Д.Ю. Агентне діагностування комп’ютерних систем 102-109
19. Олар О.Я., Ляшкевич М.Ю., Ляшкевич В.Я. Експертна оцінка ефективності програмних засобів діагностування жорстких дисків 110-116
20. Кебкало О.С., Михайлюк А.Ю., Тарасенко В.П. Функціональні профілі спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем 117-123
21. Кочан О. Аналіз похибки вимірювання температури термоелектричним перетворювачем з керованим профілем температурного поля 124-129
22. Виклюк Я.І., Іванущак Н.М. Еконофізика як складова інформаційних систем автоматизації соціально-економічних структур (огляд) 130-137
23. Тягунов Д. В. Обзор существующих методов синтеза речи по печатному тексту (TTS) 138-142
     

 

Весь випуск одним файлом