Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина ІІ. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 156 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Дейбук В.Г. Комп’ютерне моделювання квантових процесорів 6-14
2. Яворський Б.І. Метод комп’ютерного імітаційного моделювання квантових станів 15-19
3. Мельник А.О., Мохаммад Аль Хабабсах Програмні спеціалізовані процесори для реконфігуровних прискорювачів універсальних комп’ютерів 20-25
4. Юрич М.Ю., Барсуков Д.С., Кудерметов Р.К. Розподіл завдань в обчислювальній системі з використанням алгоритмів сортування 26-32
5. Яковлєва І. Д. Синтез та оцінка різних варіантів паралельних перемножувачів двійкових чисел 33-38
6. Валь Л.О., Жихаревич В.В., Валь О.Д., Остапов С.Е. Генератор псевдовипадкових бінарних послідовностей на основі клітинних автоматів 39-43
7. Жуков І.А., Кравець І. М. Організація розподілення навантаження баз даних в інформаційно-аналітичній системі 44-50
8. Бирка М.Ф., Воробець Г.І. Структуризація баз даних як метод оптимізації алгоритму функціонування АСУ 51-57
9. Шаховська Н.Б., Литвин В.В. Про задачу автоматизованого анотування події на основі простору даних 58-62
10. Замятін Д.С., Михайлюк В.А., Петрашенко А.В. Підвищення продуктивності повнотекстового пошу-ку шляхом реорганізації подання інвертованих індексів 63-67
11. Ляшкевич В.Я., Гнитка О.В. Проектування пристрою пошуку діагностичної інформації 68-73
12. Баловсяк С.В., Фодчук І.М. Програмне забезпечення для моделювання Х-променевих кривих методом частинок 74-80
13. Д’яченко Л.І., Танасюк Ю.В., Обедзинська Ю., Остапов С.Е., Мінов Є.В. Моделювання структури власних дефектів у телуриді кадмію 81-86
14. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S. L., Tanasyuk Yu.V. Computer modeling of laser irradiation absorption in multilayer UW sensitivity semiconductor detectors 87-92
15. Драґан Я.П., Дедів І.Ю. Обґрунтування математичної моделі дихальних шумів у вигляді періодично корельованого випадкового процесу 93-97
16. Хвостівський М.О. Комп’ютерне опрацювання електроретиносигналу компонентним методом для розширення можливостей ранньої діагностики зорового аналізатора 98-101
17. Рогов Р.В., Воробець Г.І. Комп’ютеризована система управління технологічним модулем 102-105
18. Локазюк В. М., Котляр Є. Й. Архітектура СППР матеріального забезпечення виробництва взуття та аналіз ознак суб’єктів, що опрацьовуються нею 106-113
19. ДанченкоО.Б. , ОлєйніковаТ.Ю. , Донець О.М. Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання 114-117
20. Перевозніков С.І., Говорущенко Т.О. Система ідентифікації прихованих типових помилок проектування програмного забезпечення 118-124
21. Stefanescu Beatrice, Chisac Adrian, Iancu Eugenia Lacraru, Marian, Gheorghita Sorana. Virtual environments accessing techniques for complex graphic objects assembly with applications in historical monuments reconstruction 125-128
22. Pohoata Sorin, Graur Adrian. Circuit for Compensation of Earth’s Magnetic Field at TV Sets with CRT Slim 129-134
23. Куриляк Ю.О., Саченко А.О. Виявлення рухомих об’єктів у відеопотоці на основі методу віднімання фону та ієрархічної структури даних 135-139
24. Саченко А.О., Рощупкін О.Ю., Рощупкіна Н.В., Денисюк О.В. Підхід до побудови багатомодульної системи відображення з самоініціалізацією 140-144
25. Дичка І.А., Зорін Ю.М., Онай М.В. Особливості подання алфавітно-цифрових даних у графічно-кодованому вигляді 145-152
26. Яцків В.В. Безпровiднi сенсорнi мережi на основi оптичного каналу зв`язку 153-156
     

 

Весь випуск одним файлом