Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 446

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 446: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 134 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Макаров В.В., Жабина В.В. Совмещение ввода и обработки операндов при вычислении некоторых функций 6-10
2. Новосад М.В., Дичка І.А. Числа Люка 11-15
3. Дичка І.А., Зорін Ю.М., Онай М.В. Технологія декодування двовимірних графічно-кодових позначок 16-22
4. Клятченко Я.М., Тарасенко В.П., Тесленко О.К. Ефективність ПЛІС - реалізацій адаптивного порівняння послідовностей символів 23-28
5. Мельник A.А., Яковлева І.Д., Кудринский З.Р. Синтез алгоритмічного операційного пристрою ділення двійкових чисел довільної розрядності у форматі з фіксованою комою 29-34
6. Майків І.М. Універсальний контролер послідовних інтерфейсів 35-40
7. Боровый А., Кочан В. Нейромережевий метод прогнозу енергоспоживання процесорного ядра при виконанні інструкцій опрацювання даних 41-48
8. Медзатий Д. М. Підхід до використання апріорної діагностичної інформації у нейромережному методі прогнозування працездатності комп’ютерних систем 49-54
9. Юрич М.Ю. Разработка методики построения прогнозируемо надежной вычислительной системы 55-58
10. Графов Р.П., Савенко О.С., Лисенко С.Н. Использование нечеткой логики для поиска троянских про-граммных продуктов в вычислительных системах 59-64
11. Поморова О.В., Гнатчук Є.Г. Визначення життєздатності правил в нечітких базах знань інтелектуальних систем технічного діагностування 65-70
12. Баловсяк С.В., Солтисік Р.О. Використання апарату нечіткої логіки для створення WEB - сайту 71-75
13. Колос П.О. Генетичний алгоритм в методах синтезу індуктивних моделей об’єктів довкілля 76-83
14. Купін А.І. Програмно-технічна реалізація інтелектуальної системи автоматизованого керування технологічним комплексом 84-93
15. Кудерметов Р.К. Концептуальная и формальная модели систем с сервис-ориентированной архитектурой 94-99
16. Пальонний Ю.М., Пальонна Т.А., Занора В.О., Боркун А.І., Олєйнікова Т.Ю. Особливості розробки навчальної експертної системи 100-103
17. Максимов Б.В. Дистанционное образование: наука, практика 104-107
18. Олар О.Я., Ляшкевич В.Я., Мачишин Т.В. Інтелектуалізована інтерактивна тестова система 108-111
19. Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Добровольський Ю.Г., Іванущак Н.М. Алгоритм і програмне забезпечення оптимізації технічних параметрів фотодетекторів 112-116
20. Яцків В.В., Яцків Н.Г., Боднар Д.І. Завадозахищений метод передавання даних у безпровідних сенсорних мережах 117-120
21. Немченко В.П., Козюберда Ю.С., Ізотов А.С. Захист інформації в бездротових мережах 121-124
22. Ізотов А.С., Христич О.О. Дослідження мережевого трафіку на прикладі серверу локальної мережі 125-130
23. Цирульник С.М., Кисюк Д.В., Говорущенко Т.О. DDOS-атаки й методи боротьби з ними 131-134
     

 

Весь випуск одним файлом