Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 479

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 479: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 160 с.

 Титульна сторінка  
 Зміст випуску  
1. Мельник А.О., Мельник В.А., Аль Хабабсах М. Модель архітектури спеціалізованого процесора 6-10
2. Al Hababsah M. H., Al Rawashdeh J. H. Implementation and synthesis of a programmable ordered access memory and a specialized processor based on it 11-15
3. Горський Г.П., Дейбук В.Г. Імітаційне моделювання роботи квантового вентиля Фредкіна в рамках спінової моделі Ізінга 16-20
4. Лобачев М.В., Маоел Саід Моуафак Монтаха, Дрозд О.В. Підвищення достовірності контролю наближених результатів у матричному помножувачі мантис 21-26
5. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Проектування пристрою перетворення форматів кольорів з рівня графічного подання алгоритму 27-32
6. Иванов Д.Е., Зуауи Р. Верификация эквивалентности цифровых схем с использованием стратегии симуляции отжига 33-41
7. Пелешко Д.Д., Кустра Н.О., Шпак З.Я. Використання пікового співвідношення сигнал/шум для вирішення задач майже факторизації топологічних просторів наборів зображень 42-47
8. Шаховська Н.Б. Алгебраїчна система класу „простір даних” 48-51
9. Романюк В.В. Визначення оптимальних стратегій першого гравця у деяких нестрого випуклих антагоністичних іграх з єдиною оптимальною стратегією другого гравця 52-56
10. Mezhuyev V., Verhulst E. OPENCOOKBOOK: unified and formalised environment for systems engineering 57-65
11. Максимов Б.В. Проектирование структур систем автоматического управления в рамках принципа структурной эквивалентности их математических моделей 66-72
12. Воробець Г.І., Воробець О.І., Стребежев В.М. Апаратно-програмне забезпечення цифрової обробки сигналів рентгенівського спектрометра растрового електронного мікроскопа РЕМ-100У 73-78
13. Купін А.І. Апаратна реалізація нейромережевих структур керування виробничим комплексом збагачувальної технології 79-87
14. Вороненко Д.И., Махотило К.В. Методы прогнозирования электропотребления жилых массивов на основе нейросетевых информационных технологий 88-97
15. Виклюк, Я.І. Іванущак Н.М. Застосування семантичних мереж на основі спінових моделей Ізінга для оптимізації систем підтримки прийняття рішень 98-102
16. Хмелевой С.В., Полетайкин А.Н. Составляющие фитнесс-функции алгоритма решения задачи прогнозирования с использованием продукционного подхода 103-107
17. Мельник А.М., Пасічник Р.М. Модель оцінки складності тестових завдань 108-113
18. Николайчук Я.М., Гринчишин Т.М., Заставний О.М., Воронич А.Р. Дослідження ефективності формування сигнальних кодів 114-125
19. Локазюк В.М., Іванов О.В. Використання нейронних мереж в системах уніфікованих поєднаних комунікацій 126-129
20. Кирюхін В.В. Алгоритмы адаптивной оптимизации структуры входного буферного пула маршрутизатора компьютерной сети 130-133
21. Юрич М.Ю. Математическая модель системы диспетчеризации задач 134-138
22. Ильяшенко М.Б., Кудерметов Р.К. Применение граф-аналитического подхода для распределения ресурсов виртуальной организации 139-143
23. Скрупский С.Ю., Касьян К.Н., Маркин А.Г. Аппаратно–программная технология обеспечения безопасности взаимодействия локальной вычислительной сети с Интернет 144-146
24. Валь Л.О., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Розробка і дослідження криптостійкого генератора бінарної послідовності на основі клітинних автоматів 147-150
25. Виклюк Я.І., Гаць Б.М. Використання клітинних автоматів для моделювання і деформації дендритного росту 151-156
26. Воробець Г.І., Стребежев В.М., Рогов Р.В. Алгоритм і пакет програм для оптимізації параметрів інтерференційних фільтрів ІЧ-діапазону 157-160
     

 

Весь випуск одним файлом