Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

До уваги співробітників ІФТКН: "Положення про основні види діяльності в ЧНУ"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

 

Розпорядження (скачати)

 

Директорам інститутів, деканам факультетів:

1. За рішенням Вченої ради університету (протокол № 1 від 09.02.15 р.) ввести в дію як
тимчасові наступні Положення:

- «Про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича». (скачати)

- «Про контроль та систему оцінювання результатів навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».(скачати)

- «Про атестацію здобувачів вищої освіти (І-ІІ рівня) та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича». (скачати)

- «Про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». (скачати)

- «Про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». (скачати).

Щоденник практики (скачати)

- «Про порядок переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича». (скачати)

- «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича». (скачати)

2. Довести зазначене рішення до відома науково-педагогічних працівників.

3. Відповідно до Положення «Про контроль та систему оцінювання результатів навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»:

а) керуватись такою шкалоюоцінки «E» (50-68 балів). Всі решта позиції залишаються без змін;

б) на поточний контроль встановити 60 балів, на підсумковий контроль – 40 балів в 100-бальній університетській шкалі.

4. Внести відповідні зміни у робочі програми навчальних дисциплін, індивідуальний навчальний план студента та відомість обліку успішності.

 Ректор                                                                     С.В. Мельничук