Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук – нам один рік. (результати вступної компанії)

Минає перший рік роботи нового утворення в рамках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук. Об’єднані три факультети – інженерно-технічний, комп’ютерних наук та фізичний – утворили однин із найбільших структурних підрозділів за чисельністю професорсько-викладацького складу та кількістю студентів.

Найбільшу тривогу викликала вступна компанія. Всі напрями підготовки ІФТКН передбачали практично однаковий набір конкурсних предметів, з однієї сторони, і велику долю напрямів із профілюючим предметом фізика, з другої сторони. Якщо згадати статистику подачі заяв до УЦОЯО, де було зареєстровано по Чернівецькій області всього 611 бажаючих здавати фізику, то практично виконане держане замовлення на підготовку бакалаврів є серйозним успіхом Інституту.

Цифри говорять самі за себе:

  • на навчання за ОКР бакалавр було подано 2556 заяв на 356 місць державного замовлення, конкурс склав 7,18 чоловік на місце і зараховано на навчання 458 абітурієнтів;
  • на навчання за ОКР магістр було подано 282 заяви на 103 місця державного замовлення, конкурс склав 2,74 чоловік на місце і зараховано на навчання 119 абітурієнтів;
  • на навчання за ОКР спеціаліст було подано 374 заяви на 168 місць державного замовлення, конкурс склав 2,23 чоловіка на місце і зараховано на навчання 168 абітурієнтів.

Загалом на всі напрями підготовки за ОКР бакалавр Інституту набрано на 40 абітурієнтів більше, ніж попереднього року.

Цей успіх є цілком закономірний, оскільки сконцентровано в одному місці більшість напрямів інженерної підготовки фахівців, застосовано нові форми співпраці зі абітурієнтами, зменшилась внутрішня конкуренція між напрямами підготовки, що також сприяє покращенню загального іміджу Інституту та університету вцілому.

Важливим аргументом у конкурентних змаганнях з іншими вузами за абітурієнта є зростання рейтингу університету за різними метричними базами, а тут внесок Інституту в загальну скарбницю університету ще вагоміший. Завдяки збільшенню рейтингу за базою SCOPUS університету збільшено на 10% обсяг державного замовлення.

До цього ж слід віднести значно вагоміші результати і в інших сферах університетського життя. Уже у перший рік існування Інститут досяг великих успіхів і у спорті. Цього року Інститут виборов перше загальнокомандне місце в університетській спартакіаді – досягнення наших студентів, і викладачі не пасли задніх, вигравши кубок з мініфуболу.