Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Оновлений перелік науковців ІФТКН зі вказаними індексами Хірша

Перелік науковців ІФТКН зі вказаними індексами Хірша

ПІБ

 

Scopus

Web of Science

1.

Ангельський О.В.

Angelsky O

34

33

2.

Ушенко О.Г.

Ushenko A

30

27

3.

Ушенко Ю.О.

Ushenko Y

16

17

4.

Бурковець Д.М.

Burkovets D

16

15

5.

Максимяк П.П.

Maksimyak P

13

15

6.

Склярчук В.М.

Sklyarchuk V

11

14

7.

Полянський П.В.

Polyanskii P

11

9

8.

Єрмоленко С.Б.

Ermolenko S

10

6

9.

Зенкова К.Ю.

Zenkova C

10

10

10.

Мохунь І.І.

Mokhun I

10

10

11.

Брус В.В.

Brus V

9

9

12.

Ілащук М.І.

Ilashchuk M

9

9

13

Мар’янчук П.Д.

Maryanchuk P

9

8

14.

Савчук А.Й.

Savchuk A

9

9

15.

Хомяк В.В.

Khomyak V

9

9

16.

Гудима Ю.В.

Gudyma Y

8

6

17.

Ткач М.В.

Tkach M

8

10

18.

Дуболазов О.В.

Dubolazov A

8

12

19.

Маслянчук О.Л.

Maslyanchuk O

8

7

20.

Горський М.П.

Gorsky M

7

7

21.

Парфенюк О.А.

Parfenyuk O

7

7

22.

Архелюк О.Д.

Arkhelyuk A

6

6

23.

Фодчук І.М.

Fodchuk I

6

5