Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

ПЕРЕМОГА Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Бути на перших позиціях у Scopus – реферативній базі даних наукометричній платформі видавничої корпорації Elsevier надзвичайно престижно як для науковців, так і для вишів, адже це найбільша у світі універсальна реферативна база даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій та найвідоміший ресурс з пошуку наукової літератури.

Для підвищення наукометричних показників університету та індивідуальних рейтингів вчених необхідно дотримуватися ряду вимог. Результати опублікованих у статтях досліджень повинні бути актуальними для сучасної науки, що позитивно вплине на цитування таких робіт.

Згідно з даними наукометричної бази SCOPUS, Чернівецький національний університет посів третю сходинку в загальному рейтингу вишів України з цитованості наукових робіт, піднявшись вверх, випередивши при цьому Львівський національний університет імені Івана Франка та Одеський Національний університет імені І.І. Мечнікова.

Такому стрибку та якісному визнанню, можна лише завдячувати науковцям Чернівецького національного університету, а саме, проф. Ангельському О.В. (кількість цитованих робіт у цьому переліку – 40), проф. Ушенко О.Г. ( 22 роботи), проф. Максимяку П.П. (13 робіт), проф. Зенковій К.Ю. (9 робіт), проф. Ушенко Ю.О. (8 робіт).

Хочемо нагадати, що рейтинг в наукометричній базі SCOPUS встановлюється за рівністю між кількістю цитованих робіт та кількістю цитувань, так для ЧНУ показник цитованості складає 61, для ЛНУ – 60, а для ОНУ – 59.

Для Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича це досягнення є важливим, адже отримані показники є основними критеріями для отримання міжнародних грантів на виконання спільних наукових досліджень і розробок. Крім того, оприлюднення результатів наукових досліджень у журналах, які індексуються та реферуються БД Scopus дає змогу інтенсивно підвищувати індивідуальні показники вчених та, відповідно, показники університету у світових рейтингах. 

Інформація з бази SCOPUS:

Чернівецький національний університет:

 

Львівський національний університет імені Івана Франка:

 

Одеський Національний університет імені І.І. Мечнікова: