Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Порядок формування буклету з тезами студентської наукової конференції 2015

Порядок формування буклету з тезами студентської наукової

конференції, яка відбудеться 13 - 14 травня 2015

1.    Тези оформлюються згідно вимог до оформлення матеріалів доповідей (скачати).
2.    Електронний варіант та тверда копія (роздрукована на лазерному принтері), перевірені та підписаний науковим керівником надаються відповідальним по відділам не пізніше 10.04.

Відповідальні по відділам:
•    Відділ «Інфокомунікацій та інженерії» - Карчевцев А.О (лаб. 401, 4-й поверх, 9-го корпусу, нога Б).
•    Відділ «Фізики» - Данилюк І.Р. (метод. кабінет. 205, 3-й поверх, 9-го корпусу, нога Б).
•    Відділ «Електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства» - Козярський Д.П. (лаб. 212, 2-й поверх, 9-го корпусу, нога А).

3.    Узагальнені відділом матеріали передаються помічнику директора з наукової роботи Карачевцеву А.О. (лаб. 401, 4-й поверх, 9-го корпусу, нога Б) не пізніше 15.04.

Заступник директора з наукової роботи
Мохунь І.І.