Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Рейтингова оцінка діяльності Вищих наукових закладів.

На даний час  у світі освіти і науки відбувається інформаційна революція. Вперше в історії розвитку людства інформація стала товаром – вона купується, продається і т. ін. Другим важливим напрямом розвитку ВНЗ стала глобалізація навчального та наукового простору. Тому кожен національний ВНЗ повинен в цій об’єктивній системі координат забезпечити проривний розвиток держави у різних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій. Такий розвиток буде сприяти інтеграції ВНЗ у світовий освітньо-науковий простір.

Тільки у таких структурних підрозділах, де наукові дослідження проводяться на високому рівні, можливо здобути освіту для гідної конкуренції на міжнародному ринку праці.

Постає запитання – як об’єктивно детектувати цей багатопараметричний процес. Одним з важливих та апробованих інструментаріїв є рейтингова оцінка діяльності ВНЗ.

Перший та ефективний досвід такого оцінювання (рівноправного як для природничників так і для гуманітаріїв) нещодавно з’явився на сайті «Державного фонду фундаментальних досліджень».

 

Оцінити перспективи інститутів, факультетів та кафедр ЧНУ можна скориставшись рейтингом наукових колективів в бібліометриці української науки. ЧНУ серед українських університетів посідає високе 7-ме місце у рейтингу (таблиця №1). Таблиця №2 даного ресурсу відображає успіхи структурних підрозділів ЧНУ в науковій спільноті України.

В ЧНУ ім. Ю. Федьковича традиційно різноманітні рейтинги очолювали представники природничих спеціальностей. Так, у рейтингу «Бібліометрика української науки» в першу 20-ку вчених  України входить професор Ангельський О.В.. У першій десятці наукових колективів присутні:

- Інститут фізико-технічних і комп’ютерних наук  – 2 місце (14533 посилань),

- кафедра кореляційної оптики (завідувач кафедри, проф. Ангельський О.В.) – 3 місце (7158 посилань),

- кафедра оптики та ВПС (завідувач кафедри, проф. Ушенко О.Г.) – 6 місце (5144 посилань),  

- кафедра електроніки і енергетики (завідувач кафедри, проф. Мар’янчук П.Д.) – 34 місце (5897 посилань),

- кафедра неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів (в. о. зав. кафедри, проф. Щербак Л.П.)  – 66 місце (1979 посилань),

- кафедра термоелектрики та медичної фізики (завідувач кафедри, проф. Анатичук Л.І.) – 108 місце (1667 посилань).

Разом з тим, є обнадійливі тенденції і в інших напрямках навчальної та наукової діяльності. Вперше у верхню частину рейтингового списку потрапила кафедра комп’ютерних наук (38 місце – 2230 посилань). Обнадійливим виглядає хороший рівень кафедр географічного, юридичного та філологічного спрямування:

- кафедра фізичної географії, геоморфології та палеографії (666 посилань на навчальну і наукову продукцію) – 164 місце;

- кафедра історії та культури української мови (560 посилань) – 225 місце;

- кафедра публічного права (492 посилання) – 232 місце;

- кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури342 місце (178 цитувань).

         Слід відмітити високий рейтинг наступних професорів:

-         д. г. н. Руденко В.П. – 264 посилання,

-         проф. Бабич Н.Д. – 234 посилання,

-         д. е. н. Лопатинський Ю.М. – 203 посилання;

-         д. г. н. Рідуш Б.Т. – 172 посилання;

-         д. ю. н. Пацурківський П.С. – 110 посилань;

-         д. г. н. Гуцуляк В.М. – 102 посилання,

-         д. е. н. Нікіфоров П.О. – 96 посилань.

Цей перелік можна продовжити.

Отже, наведений аналіз свідчить про подальші можливості і перспективи гармонійного розвитку навчально-методичної діяльності ЧНУ, його кафедр та професорсько-викладацького складу. Справа лишається за малим. Долучитися до цього процесу всім без виключення колективам.