Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Славний ювілей у Венгреновича Романа Дмитровича

Колектив викладачів та співробітників Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича щиро вітає Романа Дмитровича зі славним 80-річним ювілеєм ! 

Увесь Ваш життєвий та професійний шлях був тісно пов’язаний з університетом, фізикою та її перспективними напрямками. Ви досягли значних успіхів у науці та професійної викладацької досконалості, виховали велику кількість учнів. Плідні творчі плани, наша спільна співпраця, продовження виховання наукових кадрів вищої кваліфікації в інституті та в університеті – все це у нас із Вами у майбутньому! Ми щиро вітаємо Вас з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, довгих років, активного життя, достатку, успіхів в роботі, людської шани та поваги! 

Бажаємо Вам прожити у силі й міцному здоров'ї,
Бажаємо Вам миру в душі і над землею.
Нехай із Вами будуть у житті і люблячі люди, і дні золоті,
Ніколи нехай Вас душа не болить, і серце ніколи не плаче.
Нехай завжди Вас огортає щаслива блакить
І вітер попутний удачі! Довідка.

Народився Роман Дмитрович у 1937 році в селищі Чернелиця Городенківського району Івано-Франківської області. У 1963 році закінчив з відзнакою кафедру рентгенометалофізики ЧДУ. Після захисту кандидатської дисертації в 1970 році працював на різних посадах, включно з викладацькими. У 1985 році захистив докторську дисертацію на тему «Формування та стабільність структури термодинамічно нерівноважних сплавів і систем» в Інституті металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. Отримавши звання професора, в 1990 році обійняв посаду завідувача кафедри загальної фізики інженерно-технічного факультету. Під час завідування, на протязі 17 років, при його безпосередньому керівництві було відкрито дві спеціальності за напрями – “Професійна освіта” і “Технологічна освіта” внаслідок чого кафедра загальної фізики стала випускаючою кафедрою. За обома напрямами проведено ліцензіювання та акредитацію бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Створено ряд нових наукових лабораторій, відкрито філію кафедри на ТОВ “Машзавод”. Науковий доробок складає понад 300 публікацій. Найбільш відомі з них пов‘язані з вивченням фазових та структурних перетворень в нерівноважних твердотільних системах з дисипативними структурами. Зокрема, це відноситься до теоретичних та прикладних досліджень формування нерівноважної структури в умовах високих та надвисоких швидкостей охолодження розплавів, самоформування квантових точок, отриманих шляхом гетероепітаксії в напівпровідникових системах в процесі оствальдівського дозрівання, виникнення та еволюції дисипативних структур під час фазового переходу в напівпровідникових системах, еволюції структури металевих сплавів, зміцнених дисперсними фазами тощо. Одним із центральних результатів вказаних досліджень є теоретичний розрахунок узагальненого розподілу Ліфшица-Сльозова-Вагнера опублікованого в журналі експериментальної та теоретичної фізики (ЖЭТФ. – 2007. – Т. 131, Вып. 6. – С.1040–1048.). Роман Дмитрович є автором посібників загального курсу фізики в трьох частинах, підручника з фізики для студентів вищих навчальних закладів, співавтор міжнародної колективної монографії «Mass Transfer – Advanced Aspects» (Intech Хорватія). Ряд інших статей опубліковані в таких міжнародних журналах, як “Journal of Physics: Condensed Matter.“, “Scripta Materialia”, “Physica Status Solidi”, “ЖЭТФ”,“ФТТ”, “ФММ”, “ФТП”, “Докл. АН УССР”, “Доповіді НАН України”, “Acta Metall. ”, “Journal of Physical Chemistry”, “Proc. SPIE”, “Journal of Nanomaterials”, “ISRN Nanomaterials” та інших. Він є членом Американського фізичного товариства, назначався експертом ВАК України, рецензент наукових журналів, член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, керував аспірантурою та докторантурою. Під його керівництвом захищено одинадцять кандидатських дисертацій та одна докторська, керував рядом госпдоговірних та бюджетних наукових тем. Виступав консультантом докторських дисертацій. На даний час Роман Дмитрович – професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики є одним із провідних лекторів ІФТКН, викладає курси загальної фізики на різних факультетах в університеті, неодноразово виступав опонентом кандидатських і докторських дисертацій, керує науковою роботою студентів.