Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Співпраця інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ з науковими закладами РУМУНІЇ

Провідні науковці інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ активно співпрацюють  з науковцями вишів Румунії (Universityof Bucharest - Facultyof Physics, Optoelectronics Research Centerfrom University POLITEHNICA of Bucharest, Constanta Maritime University).

Співпраця започаткована в напрямку біомедичної оптики у 90-х роках минулого століття. На даний час розвиваються також інші напрямки оптичних досліджень, що періодично супроводжується взаємною участю науковців двох країн в низці міжнародних конференцій: Кореляційна оптика (1993-2017), ATOM-N (2004-2016), ROMOPTO (2002-2015). Першою спільною публікацією, що виокремлювала перші результати сумісної співпраці була робота O.V.Angelsky, N.N. Dominikov, P.P. Maksimyak, T.Tudor, “Experimental revealing of polarization waves”, Appl. Opt. 38, 14, 3112-3117, опублікована у 1999 році (з індексом цитування 63 станом на квітень 2017).

Професори інституту Ангельський О.В., Ушенко О.Г., Мохунь І.І.,  доценти Зенкова К.Ю., Ушенко Ю.О., Єрмоленко С.Б., Дуболазов О.В., та асистент Рябий П.А. неодноразово приймали участь у конференціях ATOM-N (2004-2016), ROMOPTO (2002-2015), які відбувалися у м. Бухарест, м. Константа, м. Сібіу (Румунія). Слід відмітити, що Ангельський О.В., Зенкова К.Ю., Ушенко Ю.О., Єрмоленко С.Б. входили у міжнародні програмні та організаційні комітети, а проф. Ангельський О.В. та доц. Зенкова К.Ю. приймали участь в цих конференціях як  запрошені доповідачі («invited speakers») (2004-2016рр.)

Запрошеними лекторами для участі в конференції Кореляційна оптика з боку румунських навчальних закладів були  Prof. Т. Тudor (University of Bucharest), Dr. I.Gruia, М. Gruia (University of Bucharest), Dr. Adrian Petris, University of Bucharest - Faculty of Physics,  Prof. V. I. Vlad (President of the Romanian Academy), Dr. Marian Vladescu, University "Politehnica" of Bucharest, Romania, Prof. Ionica Cristea, University "Politehnica" of Bucharest, Romania, Крістіан Енакеску, доцент, габілітований доктор, заст. декана фізичного факультету, університету Александра Іоана Кузи, м. ЯСИ

 У науковому семінарі ІФТКН приймали участь

-Крістіан Енакеску, доцент, габілітований доктор,заст. декана фізичного факультету, університету Александра Іоана Кузи, м. Яси (2012, 2017 роки)

-Лауренціу Столеріу, доцент, габілітований доктор,  кафедра фізики, університет Александра Іоана Кузи, м. Яси  (2012р.)

Результатом сумісної співпраці є понад 20 спільних робіт у таких журналах, як Physical Review B (IF  3.736), Physical ReviewE (IF2.288), Physica B (IF 1.4), Romanian Reports in Physics (IF 1.123), Optica Aplicata (IF 0.637), Optical Memory and Neural Networks (Information Optics) (IF 0.6) та інші.  

Підписані тривалі грантові угоди, з участю у Спільних проектах з науково-технічного співробітництва між Міністерствами освіти України та Румунії: 2006-2007 та 2008-2009 роках. 

Загальна проблематика спільних проектів звучала як «Поляриметрична діагностика онкологічних змін біологічних тканин». Керівник проектів проф. Ангельський О.В.

Інститутом фізико-технічних та комп’ютерних наук та Центром прикладних досліджень у фізиці та передових технологіях (CARPATH) Яського університету Александра Іоана Кузи, Румунія,  було встановлено наукові контакти з метою дослідження матеріалів інформаційних технологій. Науковці ІФТКН проф. Гудима Ю.В., асистент Максимов А.Ю. в рамках цього співробітництва брали участь у міжнародних коеференціях

  • Joint Conference COST MPO904 Action & 9-th Edition IEEE–ROMSC 2012 у м. Ясси;
  • Correlation Optics 2013 у м. Чернівці;
  • International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-10) у м. Яси,
  • 10th The International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics (HMM2015) у м. Ясси

з опублікуванням результатів досліджень в журналах з високим імпакт-фактором, наприклад,  Physical Review B (2014) та монографії видавництва Springer (Iu.Gudyma et al, in Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications. – Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2015. – 403 p).

Співпраця між співробітниками Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук з Сучавським університетом «Штефан чел Маре» (Румунія) має більш ніж двадцятирічну історію.

Результатом наукової співпраці співробітників кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики  проф. Гудима Ю.В., асистента Максимов А.Ю. із Сучавським університетом Штефана чел Маре є публікація низки спільних наукових робіт у міжнародних журналах з імпакт-фактором (Physical Review E,  2013, 2014; Physica B, 2016).

Співпраця була започаткована кафедрою Математичних проблем управління і кібернетики у 1996 році, як відповідь на запрошення пана Адріана Граура,  декана факультету електричної інженерії Сучавського університету, майбутнього ректора, брати участь у роботі бієнальної конференції «DevelopmentandApplicationSystems».

Свої роботи на конференції представили професори Сопронюк Ф.О.,  Кириченко М.Ф., Остапов С.Є., доценти Руснак М.А., Лазорик В.В., Фратавчан В.Г., Стецько Ю.П., Сопронюк Є.Ф.,Воробець Г.І., Яковлева І.Д., асистенти Негадайлов М.А.,Габуза Т.В., Сопронюк О.Л., Ілащук М.П., Коцур М.П. та інші.

У відповідь, співробітники Сучавського університету стали активними учасниками конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки», яку щорічно організовує кафедра МПУіК та відділ комп’ютерних технологій ІФТКН.

Свої наукові досягнення на конференції представили А.Граур, К.Філоте, Ш.-Г.Пентюк, А.Поторак з колегами (Сучавський університет «Штефан чел Маре»).

Ефективність взаємних інтересів між кафедрами інституту, Бухарестського та Ясського університетів була розвинута також на підготовку кваліфікованих фахівців з оптоелектронної та лазерної техніки. Так, починаючи з 90 років минулого століття спостерігається ефективна співпраця по обміну студентами. Випускники кафедри кореляційної оптики Киселиця Валентин А. у 1995-1996 роках та Тимку Адріян, здійснювали навчання у Бухарестському університеті, Румунія (керівник, проф. Т.Тудор), з отриманням дипломів Бухарестського університету і в даний час працюють в країнах ЄС. 

Студенти кафедра МПУіК ІФТКН приймають активну участь у щорічному міжнародному студентському конкурсі «Hardand Soft», на базі Сучавського університету. Дебютна команда 2000 року була представлена як викладачами так і студентами кафедри: Руснак М.А. (керівник), Фратавчан В.Г.(тренер), Поліщук С., Негадайнов М., Приван С., Мельник Б. 

У 2013 році команда відділу КТ ІФТКН отримала спеціальний приз журі (склад команди О. Пшенічна, О. Іванчук, В. Макаревич, О. Кирилюк, тренери В. Фратавчан та О. Рощупкін). 

У 2016 році чернівецька команда (О. Астахов, С. Даскалеску, В. Бранашко, Д. Стасюк, тренери О. Рощупкін та О. Пшенічний, керівник В.Г. Фратавчан) стала переможицею конкурсу. 

Команда факультету електричної інженерії Сучавського університету приймає участь у чернівецькому етапі студентського міжнародного конкурсу «Roborace». 

В останні роки (2014-2015) здійснювалось стажування, згідно з програми Erasmus MundusIANUSII, на фізичному факультеті, лабораторії моделювання та стимуляції нелінійних процесів, Ясського університету ім. А.І.Куза (доц. каф. радіотехніки та інформаційної безпеки Кушнір М.Я.). За результатами стажування досягнута попередня домовленсть про подвійний диплом рівня Магістр за спеціальністю «Моделювання та симуляція фізичних процесів» (набір 2018).

Свідченням розвитку відносин у науковій, навчальних сферах діяльності є те, що на традиційну конференцію CorrOpt 2017, яка буде проводитись в Чернівцях з 11 по 15 вересня 2017, приїзжає декан фізичного факультету Бухарестського університету Prof. Stefan Antohe.